תשלום דמי ועד בית (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דמי ועד הבית נועדו לכסות את הוצאות האחזקה של הבניין המשותף וניהולו התקין
דמי ועד הבית מתחלקים בין בעלי הדירות ונקבעים לפי היחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין (אלא אם כל הדיירים הסכימו על חישוב שייעשה באופן שונה)
בעל דירה אינו יכול לסרב לשלם את דמי ועד הבית או את חלקם
למידע נוסף ראו חוק המקרקעין - סעיפים 58, 62

דמי ועד הבית נקבעים על-ידי הוועד ומיועדים לכסות את ההוצאות הנדרשות לאחזקת הרכוש המשותף, הנחלקות לשני סוגים עיקריים:

 • הוצאות שוטפות כגון:
  • ניקיון וסיוד של הכניסה, חדר המדרגות, המחסן, המקלט והמתקן לפחי האשפה.
  • אחזקת הגינה.
  • תשלום עבור החשמל בכניסה, בחדר המדרגות, במקלט ובמחסן.
  • הוצאות עבור ההסקה המרכזית (אחזקת המתקן, הזנתו בסולר, תיקונים בצנרת).
  • רכישת פחי אשפה שאבדו או ניזוקו.
  • הפעלה ותיקונים של המעלית.
 • הוצאות חריגות כגון: זיפות הגג, תיקון סדקים, צביעת הקירות החיצוניים, סתימת רווחים בין אבני הבית, החלפת תיבות הדואר וכו'.

קביעת דמי ועד הבית

 • בהתאם לחוק, כל דירה משלמת דמי ועד בית בהתאם ליחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבניין.
דוגמה
שטחה של דירה בבית משותף הוא 80 מ"ר. שטח כלל הדירות בבניין הוא 800 מ"ר. שיעור ההשתתפות של בעל הדירה בהוצאות הוא לפי יחס של 80/800, כלומר עשירית (10%).
 • בעלי הדירות בבניין רשאים לקבוע באסיפה כללית כי שיעור ההשתתפות בדמי ועד הבית יחושב באופן שונה (למשל לפי מספר החדרים בדירה, או באופן שווה בין כל הדירות ללא קשר לגודלן) בתנאי שכל הדיירים הסכימו לכך - מספיק שדייר אחד יבקש לשלם על פי החלק היחסי של שטח הדירה (כפי שנקבע בחוק), כדי לבטל את ההחלטה על חלוקה אחרת של התשלום בין בעלי הדירות.
 • בעל דירה הסבור כי דמי ועד הבית שנקבעו על ידי הוועד גבוהים מדי‮, ‬אינו יכול להימנע מתשלום.
 • בעל דירה כזה יכול לנסות לשכנע את שאר בעלי הדירות להקטין את הוצאות האחזקה והשירותים‮ בבניין, אך בעלי הדירות אינם חייבים לנהל את הבית המשותף בתקציב האפשרי הנמוך ביותר.

החובה לשלם דמי ועד בית

 • כל בעל דירה בבניין חייב לשלם את דמי ועד הבית שנקבעו על ידי ועד הבית.
 • בדירות מושכרות נקבעת חובת תשלום דמי ועד הבית בהסכם בין הבעלים לשוכר, ובדרך כלל מוטלת על השוכר. גם אם חובת התשלום היא על השוכר, בעלי הדירה הם האחראים לאכיפת החוזה מול השוכר.
 • הסירוב לשלם דמי ועד בית שנקבעו על ידי הוועד אסור על פי החוק. ועד הבית רשאי לתבוע בעל דירה שמסרב לשלם את דמי ועד הבית. למידע נוסף, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.

חשוב לדעת

 • ועדי בית החברים באגודה לתרבות הדיור זכאים לייעוץ משפטי ללא תשלום ולייצוג בפני המפקח על רישום המקרקעין במחיר מוזל.
 • בנוסף, האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשות לקוחותיה יועצים משפטיים המשמשים כבוררים, שדנים ומכריעים בכל סוגי הסכסוכים הקיימים בבית המשותף. כדי להביא את הסכסוך בפני הבורר, יש צורך בהסכמתם וחתימתם של שני הצדדים. הבוררות כרוכה בתשלום סמלי לכל צד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים