הקדמה:

עולה בהריון עשויה להיות זכאית לסיוע כלכלי במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת סל הקליטה)
הסיוע ניתן לאישה בהריון ובן זוגה (אם ישנו) שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולה בהריון העומדת בתנאים, סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים.

טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולה, בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא מעל גיל 18.
  2. היא נמצאת בהריון בשבוע ה-13 (או יותר) או בשמירת הריון.
  3. היא לא עובדת ולא לומדת בקורס.
  4. בן הזוג (אם ישנו) לא עובד ולא לומד בקורס.
  5. אף אחד מבני הזוג לא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  6. אף אחד מבני הזוג אינם בעלים של רכב או שאחד מבני הזוג מקבל קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות.
  • תעודת עולה.
  • אישור מרופא נשים על ההריון (ושבוע ההריון) או על שמירת הריון.
  • לבעלי רכב- אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות (לנכים).
 • הסיוע יועבר לזכאים ישירות לחשבון הבנק.

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • לפירוט סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • אם הבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים