הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום, יקבלו תוספת על תגמוליהם למימון חלקי של ההוצאות המיוחדות הקשורות במצבם


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום, יקבלו תוספת על תגמוליהם למימון חלקי של ההוצאות המיוחדות הקשורות במצבם.

מי זכאי?

  • אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לפקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
הערת עריכה
הנחנתי שיש לפנות לפקיד השיקום?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 24.04.2014, 17:32 (IDT)

שיעור התשלום

  • שיעור התשלום בעבור עזרת הזולת ייקבע על פי אישור רפואי ולפי הכנסות המשפחה ואפשרויות בני המשפחה לעזור להם.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים