המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם למבוטחת קצבאות זיקנה עבור 7 שנים רטרואקטיבית, מאחר ולא יידע אותה על זכותה לקצבה
על המוסד לביטוח לאומי ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה
שימוש המוסד לאומי במאגר המידע שברשותו לצורך תשלום גמלה, אינו מקנה זכאות לגמלה כל עוד לא הגיש המבוטח תביעה למוסד לביטוח לאומי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:ב"ל 1368-01-09
תאריך:14.04.2011
קישור:לקריאת פסק הדין
 • לאחר פטירת בעלה בשנת 1985, החלה התובעת לקבל קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בשנת 1990, בהיותה בת 67, פנתה אל המוסד לביטוח לאומי כדי לברר האם היא מקבלת את כל זכויותיה. הפקידה השיבה לה, כי היא אינה זכאית לגמלאות נוספות מעבר לקצבת השאירים.
 • לאחר פיטוריה מעבודתה בשנת 2008, פנתה שוב התובעת לבירור זכויותיה. רק אז נודע לה כי היא זכאית והיתה זכאית גם בעבר לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בנוסף לקצבת שאירים.
 • התובעת הגישה למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת זיקנה בתאריך 1/7/08. זכאותה לקצבת זיקנה אושרה ע"י המוסד, אך רק מיום 1/7/07, היות ועל פי סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי, התביעה הוגשה באיחור.
 • בשל החלטה זו, הוגשה תביעתה לבית הדין האזורי לעבודה.

החלטת בית הדין

 • בית הדין דחה את טענת התובעת, כי היות ופרטיה היו בידי המוסד לביטוח לאומי, הוא ידע על זכאותה לקצבת זיקנה וחלה עליו החובה לשלמה, אף אם לא הגישה תביעה לקבלתה. בית הדין נימק זאת בטענה כי על פי תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) - שימוש המוסד במאגר המידע לצורך תשלום גמלה, אינו מקנה זכאות לגמלה כל עוד לא הוגשה תביעה למוסד.
 • כמו כן נדחתה טענת התובעת כי המוסד הטעה אותה בשנת 1990, עת נאמר לה כי אינה זכאית לזכויות נוספות, שכן על פי נוסח החוק שהיה באותה עת היא לא היתה זכאית לקצבת זיקנה וזכויות מבוטחים נקבעות רק על פי החוק.
 • יחד עם זאת, נקבע כי על המוסד ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה.
 • אמנם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי הישן, שהיה רלוונטי לשנת 1985, לא היתה התובעת זכאית לקצבת זיקנה, אך אין בכך כדי לשנות מזכאותה לתשלום קצבת זיקנה ממועד חקיקת חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 - בהתאם לסעיף 296(ב).
 • המוסד לביטוח לאומי לא יידע את התובעת בנוגע לזכאותה להגיש תביעה לקצבת זיקנה עם הגיעה לגיל פרישה, אף לא בשנת 1995, עם חקיקת החוק, ובכך הפר את חובת הנאמנות המוגברת המוטלת עליו כלפי מבוטחיו בכלל, והתובעת בפרט.
 • בית הדין פסק, כי התובעת זכאית לתשלום קצבת זיקנה לתקופה של 7 שנים רטרואקטיבית מהמועד בו הגישה את התביעה לקצבה, בתאריך 1/7/08.

משמעות

 • על המוסד לביטוח לאומי ליידע את המבוטחים שהגיעו לגיל זיקנה בדבר האפשרות להגיש תביעה לקצבת זיקנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.