זכותון עובדי קבלן (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי קבלן במגזר העסקי זכאים לשורה של הטבות יחודיות- הגדרת משרה מלאה כ- 175 שעות (המקנה תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נילוות"), מספר מוגדל של ימי חופש וימי מחלה, ביטוח "ריסק" או פנסיה מקיפה ועוד
העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי זכאים לקבל "השוואת תנאים" לעובדים בהעסקה ישירה
המידע בזכותון זה אינו חל על עובדי חברות שירותים, כגון: עובדי שמירה ואבטחה או עובדי חברות ניקיון

כמו עובדים במקצועות אחרים, עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כמו כן יש מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם ומתוקף חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

 • צו ההרחבה מתייחס רק לעובדי קבלן במגזר הפרטי/העסקי. לאלו מקנה הצו כמה הטבות כמו, בסיס חישוב לימי חופשה/דמי חגים/דמי הבראה של 175 שעות עבודה בחודש (במקום 186), מה שמגדיל את סכום התמורה לאותם ימים. כמו כן הצו מגדיל את מספר ימי החופשה לפי ותק (11 ימים בשנה לעובד חדש בשבוע עבודה של 5 ימים) ואת מספר ימי המחלה בשנה - 24 ימי מחלה.
 • כלל עובדי קבלני כוח האדם (למעט עובדי מחשוב) ובפרט העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי זכאים לקבל "השוואת תנאים" לעובדים בהעסקה ישירה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. המשמעות היא: שי לחג זהה, במקרה של חופשה מרוכזת אותם ימי חופש על חשבון המעסיק, תוספות שכר שונות שמוענקות לעובדים וכדומה.
 • לפי החוק, אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כוח אדם למעלה מ-9 חודשים (למעט עובדי מחשוב). לאחר 9 חודשי העסקה, המעסיק מחוייב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מן המניין, או להפסיק את עבודתו. להרחבה ראו איסור העסקה כעובד קבלן כוח אדם מעל 9 חודשים.
 • יש לשים לב כי החובות לגבי תנאי העבודה הקבועים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם חלות רק על קבלני כוח אדם, ואינן חלות על חברות שירותים. רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים.

מי זכאי?

 • לזכויות מתוקף צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם זכאים עובדי כל חברות כוח האדם במגזר העסקי/הפרטי, פרט לעובדים המנויים ברשימה הבאה:
  • עובדי המנגנון של חברות כח-האדם.
  • עובדי סיעוד.
  • עובדי מחשב.
  • עובדים המועסקים בטיפול בנכי צה"ל באמצעות מחלקת השיקום של משרד הביטחון.

זכויות עובדי קבלן במגזר הפרטי

הפחתת שעות למשרה מלאה

 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה מופחתות מ- 186 ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נילוות" (למשל דמי חופשה, חגים, ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
דוגמה:

עובד קבלן המקבל משכורת חודשית של 8000 ש"ח לחודש.

לצורך חישוב ערך דמי חופשה יש לחשב את ערך שעת העבודה של העובד: 45.7 = 175 / 8000 (החלוקה במקרה של עובדי קבלן היא ב- 175 במקום ב- 186 שעות כמו במקרה של עובדים אחרים).
ערך דמי חופשה עבור יום חופשה כאשר יום עבודה רגיל הוא בן 9 שעות יהיה 411 ש"ח במקום 387 ש"ח (הערך שהיה מתקבל בחישוב משרה מלאה כ 186 שעות).

הארכת החופשה השנתית

 • עובדי קבלן זכאים לחופשה שנתית ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק, על פי הטבלה הבאה:
שנות ותק ימי חופשה לשבוע עבודה של 6 ימים ימי חופשה לשבוע עבודה של 5 ימים
משנה עד 4 שנים 13 11
5 שנים 14 12
6-8 שנים 19 17
השנה ה-9 ואילך 26 23

ימי מחלה

 • על פי סעיף 8.3 לצו ההרחבה, עובדי קבלן זכאים ל-24 ימים. הטבה של 6 ימים מעבר לקבוע בחוק.
 • כל עוד העובד מועסק אצל אותה חברת כוח אדם, יש באפשרותו לצבור עד 130 ימי מחלה במקום 90.

עבודה בחג

 • על עבודה ביום חג מגיע תשלום רגיל, ובנוסף תשלום על יום חופש.

שי לחג

 • חברת כוח-האדם חייבת לתת לכל עובד שי לחג בראש השנה ובערב פסח, גם אם המעסיק בפועל נתן לו שי אחר.

חופשה מיוחדת

 • לעובד 3 חודשים או יותר באותה חברת כוח אדם, מגיע יום חופשה בתשלום - לכבוד החתונה שלו, יום ברית-המילה, בריתה, בת-המצווה או בר-המצווה של ילדיו. אם העובד לא היה אמור לעבוד באותו יום, לא מגיעה לו חופשה בתשלום.

הזכות לדחות עבודה

 • עובד לא חייב לקבל כל עבודה שחברת כח-האדם מציעה לו.
 • לעובד קבלן, ככל עובד, מותר לעזוב עבודה במקרה של הרעת תנאי העבודה.

ביטוח "ריסק"

 • בתשעה חודשי העבודה הראשונים חייבת חברת כוח-האדם לבטח את העובד בביטוח מסוג "ריסק" (סיכון).
 • ביטוח כזה מבטיח לעובד פיצוי חודשי בגובה של 50% משכרו במקרה של נכות בעקבות תאונה, שאיננה תאונת עבודה (הפיצוי על תאונות עבודה מכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי). במקרה של מות העובד מכסה הביטוח פיצוי חד-פעמי של 100,000 ₪ לבן/ת הזוג והילדים. עובד שחברת כוח-האדם לא דאגה לביטוח כזה עבורו יכול לתבוע את החברה בבית הדין לעבודה.

פנסיה

 • בחודשי ההעסקה הראשונים חובת הביטוח הפנסיוני היא בהתאם לחובה בכלל המשק (חובה מופחתת ביחס לחובה שקיימת לפי צו ההרחבה של עובדי הקבלן). להרחבה ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • אחרי תשעה חודשי עבודה בחברת כוח האדם, חייבת החברה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל ביטוח נכות וביטוח חיים. החובה לבטח מוטלת על חברת כוח האדם לאורך כל תקופת העסקה. החובה אינה מושפעת מהחלפת מעסיקים בפועל של העובד.
 • כל עובד רשאי לבחור בין פנסיה לבין ביטוח מנהלים כראות עיניו. כדאי, בין השאר, לשים לב לגובה דמי הניהול שמורידה לעצמה קרן הפנסיה לעומת דמי הניהול של ביטוח מנהלים:
קרן פנסיה ביטוח מנהלים
בסך הכל יופרשו לביטוח: 17.5% משכר העובד כ-20% משכר העובד
מהם על חשבון החברה: 12% 13.33% + עד 2.5 לכיסוי ביטוח נכות
על חשבון העובד: 5.5% 5%

הכשרה

 • לפי החוק לחברות כוח אדם מותר לגבות תשלום עבור הכשרה או קנס על עזיבה כפיצוי על הכשרה, רק במקרים שבהם העובד מקבל תעודה בגמר ההכשרה, שבה הוא יכול להשתמש גם במקומות עבודה אחרים.
 • חברת כוח-האדם שנתנה לעובד הכשרה על חשבונה רשאית לדרוש ממנו לעבוד במשך תקופה סבירה. יחד עם זאת, אין לקנוס על עזיבה לפני שעברה התקופה אליה התחייב העובד, לפי החוק. קנס עבור עזיבה במקרה כזה הוא למעשה תשלום עבור הכשרה ולכן אסור (למעט המקרה בו העובד קיבל תעודה).

השוואת זכויות (במגזר הפרטי והציבורי)

 • השוואת זכויות לזכויות עובדים אחרים במקום העבודה (עובדים קבועים):

הוצאות נסיעה

 • עובד זכאי להשתמש בהסעה למקום העבודה, שהמעסיק בפועל מספק לעובדיו האחרים. במקרה שאין לעובד אפשרות להשתמש בהסעה זו, מגיעה לו השתתפות בהוצאות נסיעתו לעבודה וממנה בתחבורה ציבורית.

שימוש בחדר אוכל

 • במקומות עבודה שמציעים שירותי חדר-אוכל לעובדיהם, גם עובדי חברת כוח-האדם זכאים להשתמש בו. למעסיק בפועל מותר לגבות מהם תשלום על כך, כפי שהוא גובה מעובדיו הישירים.

ביגוד

 • עובד זכאי לבגדי עבודה בהתאם לכללי הבטיחות בעבודה, ובהתאם להסכם הקיבוצי במקום עבודתו. חברת כוח-האדם אחראית להקפיד על כך.

שעות נוספות

 • אם במקום העבודה יש הסכם קיבוצי המחייב את המעסיק לשלם תוספת גדולה יותר ממה שנקבע בחוק תמורת עבודה בשעות נוספות, גם עובד כוח-האדם זכאי לאותו תשלום עבור שעות נוספות.

משמרות לילה

 • משמרת לילה היא משמרת, שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל-6:00 בבוקר. ההבדל בין משמרת לילה למשמרת רגילה הוא בספירת השעות הנוספות: במשמרת לילה מתחילים את ספירת השעות אחרי השעה השביעית.
 • במקומות עבודה שבהם המעסיק משלם לעובדיו הישירים תוספת שכר עבור כל השעות של משמרת הלילה, הוא מחויב לתת את אותם תנאים גם לעובדי הקבלן. האחריות על תשלום זהה היא של חברת כוח האדם.

קופת גמל

 • אם במקום העבודה המעסיק חייב, בתוקף הסכם קיבוצי, להפריש כספים עבור קופת גמל לעובדיו הישירים, גם עובד כוח-האדם זכאי לאותם תנאים בדיוק כעבור תשעה חודשי עבודה באותה חברת כוח-אדם.

קרן השתלמות

 • אם במקום העבודה המעסיק חייב, בתוקף הסכם קיבוצי, להפריש עבור קרן השתלמות לעובדיו הישירים, גם עובד חברת כוח-האדם זכאי לאותם תנאים. עם זאת, זכאותם של עובדי כוח-האדם מתחילה רק 6 חודשים אחרי התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי. כך, למשל, אם העובדים הישירים זכאים לקרן השתלמות החל מסוף השנה הראשונה לעבודתם, עובד כוח-האדם זכאי לכך אחרי שנה וחצי של עבודה באותו מקום.

שביתה

 • כאשר העובדים הישירים של המעסיק בפועל שובתים, אסור לעובדי כוח-האדם למלא את מקומם ולשבור את השביתה. הם חייבים לשבות וזכאים לאותו כיסוי של ימי שביתה. אם לא יקבלו כיסוי מההסתדרות, אחראית לכיסוי חברת כוח-האדם.

תהליך מימוש הזכות

 • האחריות על ביצוע כל הדרישות הכלולות בצו ההרחבה ובחוק מוטלת על חברות כח-האדם, ולא על המעסיק בפועל במקום העבודה. יחד עם זאת במידה והזכויות אינן מוענקות לעובד על ידי חברת כוח האדם יש להתלונן במקום העבודה גם בפני המעסיק בפועל.
 • במקרה של עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה וההסעדה החוק מטיל אחריות מיוחדת על המעסיק בפועל לוודא כי עובד הקבלן מקבל את מלוא זכויותיו, ואף מאפשר לעובד לתבוע את המעסיק בפועל במקרה שנשללות מהעובד זכויות המגיעות לו על פי החוק או צו ההרחבה.
 • ניתן להגיש תלונות על קבלני כח אדם המפרים זכויות עובדים אל מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת קו לעובד.