למעסיק אסור להפלות ולפגוע בעובד/ת או במועמד/ת לעבודה בשל כך שהוטרד/ה מינית, הגיש/ה תלונה או תביעה על רקע הפגיעה, או סייע/ה לעובד/ת אחר/ת שנפגע/ה להגיש תלונה או תביעה
למידע נוסף ראו סעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה


מעסיק (כולל מעסיק בפועל של עובד קבלן כוח אדם) אינו רשאי להפלות או לפגוע בעובד/ת או במועמד/ת לעבודה בשל כך שעבר/ה הטרדה מינית במקום העבודה, הגיש/ה תלונה או תביעה על רקע הפגיעה, או סייע/ה לעובד/ת אחר/ת שנפגע/ה להגיש תלונה או תביעה.

מי זכאי?

 • כל עובד/ת או מועמד/ת לעבודה (כולל מי שמועסק/ת באמצעות קבלן כוח אדם) בכל אחת מהנסיבות הבאות:
  • העובד/ת עבר/ה הטרדה מינית על-ידי המעסיק, ממונה מטעמו או עובד אחר במקום העבודה.
  • העובד/ת הגיש/ה תלונה או תביעה על הפגיעה שעבר/ה.
  • העובד/ת סייע/ה לעובד/ת אחר/ת להגיש תלונה או תביעה על פגיעה שהעובד/ת האחר/ת עבר/ה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שמעסיק פגע בעובד/ת בשל אחת מהנסיבות שצוינו, ניתן להגיש נגדו תביעה משפטית.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי מהמחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב וכן להיעזר בארגוני הסיוע השונים (המפורטים למטה).

חשוב לדעת

 • חוק הטרדה מינית מגדיר הטרדה מינית (בין היתר) כהצעות/התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות למי שהראה כי אינו מעונין בהן, אך על-פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מספיקה הצעה או התייחסות אחת כזו כדי שתיחשב כהטרדה מינית.
 • במקרה שמעסיק פגע בעובד/ת שהגיש/ה או סייע/ה להגיש תביעה או תלונת שווא על רקע של הטרדה מינית, שהוגשו בזדון ובידיעה נגד המעסיק, בית המשפט עשוי למצוא את פעולתו של המעסיק כמוצדקת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים