בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה.


ראו גם

אפליה על רקע מין ונטייה מינית

אפליה על רקע היריון, לידה והורות

אפליה על רקע גיל

אפליה על רקע גזע ומוצא

אפליה על רקע דת ואמונה דתית

אפליה בשל מחלה או מוגבלות

שירות צבאי

הבעת דיעה/ השקפה פוליטית

עבר פלילי