עובדי קבלן כוח אדם זכאים לאותם תנאי העבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים וזאת בהתאמה לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל
אם חל על העובד של קבלן כוח אדם יותר מהסכם קיבוצי אחד, ינהגו לפי ההוראה שהיא לטובת העובד
הוראת זו לא חלה על עובדי קבלן בתחום המחשוב ועל עובדי קבלן שמעסיקיהם חברים בארגון החברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של חברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר
אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה ביותר עם העובד


עובדי קבלן כוח אדם זכאים לאותם תנאי עבודה, לרבות הוראות המוסדרות בהסכם קיבוצי, החלים על העובדים במקום העבודה שהם עובדים בו וזאת בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל שאצלו הם הוצבו .

שימו לב
זכות זו מוקנית לעובדי קבלן כוח אדם ולא לעובדי קבלן שירות (חברות שירותים), כגון: חברות ניקיון ותחזוקה, או חברות אבטחה

מי זכאי?

  • עובדי קבלן כוח אדם המועסקים במקום עבודה יחד עם עובדי המעסיק בפועל שאצלו הם הוצבו, למעט העובדים המפורטים בפסקה הבאה.
  • אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה שהיא לטובת העובד.

מי לא זכאי

שימו לב
למרות האמור לעיל, קיימת פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה, שמחייבת השוואת תנאים גם לעובדי קבלן בתחום המחשוב במקרים שבהם תנאי עבודתם פחותים מתנאי העבודה של עובדיו הישירים של המעסיק. פסיקה זו אינה הלכה מחייבת.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי. קבלן כוח האדם ישלם לעובדיו בהתאם לתנאי העבודה החלים על העובדים המועסקים אצל המעסיק בפועל שאצלו מוצבים עובדי הקבלן.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים