הקדמה:

אסור לחקור קטין מתחת לגיל 14 החשוד בביצוע עבירה בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר
אסור לחקור קטין מעל לגיל 14 החשוד בביצוע עבירה בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר
במקרים מסוימים ניתן לחקור בשעות הלילה קטין החשוד בביצוע עבירה
לקטין חשוד יש זכות להתייעץ עם עורך דין בפרטיות לפני חקירתו


על-פי סעיף 9(י) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), אסור לחקור קטין החשוד בביצוע בעבירה בשעות הלילה, אלא במקרים מיוחדים שיפורטו בהמשך:

 • קטינים מתחת לגיל 14 אסור לחקור בין השעות 20:00 בערב עד 07:00 בבוקר שלמחרת.
 • קטינים מעל גיל 14 אסור לחקור בין השעות 22:00 בלילה עד 07:00 בבוקר שלמחרת.

מי זכאי

 • קטין (מי שגילו פחות מ-18 שנים) שזומן לחקירה או הובא לחקירה בחשד לביצוע עבירה.

מקרים שבהם ניתן לחקור קטין חשוד בשעות הלילה

 • למרות האיסור על חקירת קטין בלילה, קצין מוסמך רשאי להורות על חקירת קטין בשעות הלילה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • העבירה שהוא חשוד בגינה בוצעה בסמוך למועד עיכובו או מעצרו של הקטין
  • הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לביצוע החקירה בשעות הלילה, ובלבד שהחקירה לא תתבצע לאחר חצות (12:00 בלילה).
  • העבירה שהקטין חשוד בביצועה היא בדרגת פשע (עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של מעל 3 שנים) או עוון (עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של בין 3 חודשים ועד 3 שנים) ודחיית החקירה עלולה להוביל לאחד מהמצבים הבאים:
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
   • סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין.
   • מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בביצועה.
   • סיכול של מניעת עבירות נוספות.
   • מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • באם בוצעה החקירה בשעות האסורות על פי האמור בסעיף זה לחוק, חייב הקטין ו/או נציג מטעמו ליידע את עורך דינו בדבר וייתכן כי תפסל חקירתו באם נעשתה שלא כדין.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות