הקדמה:

פרסום דבר שעלול לבזות אדם בשל מוצאו, עשוי להיחשב לפרסום לשון הרע
אדם שנפגע מפרסום לשון הרע יכול לתבוע מהמפרסם פיצוי בסכום של עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק
אם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי של עד 100,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק
פרסום לשון הרע מהווה גם עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר
למידע נוסף ראו סעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע


חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום דבר אשר עלול לבזות אדם בשל גזעו או מוצאו, הוא אסור.

 • פרסום לשון הרע בניגוד לחוק מהווה:
  • עבירה פלילית שבצידה עונש של עד שנת מאסר.
  • "עוולה אזרחית", המאפשרת לנפגע מהפרסום לתבוע פיצוי כספי.

מי זכאי?

 • כל מי שנפגע מפרסום של דבר שעלול לבזותו על רקע מוצאו.

תהליך מימוש הזכות

 • אדם שנפגע מפרסום לשון הרע בשל מוצאו, יכול לפעול בשתי דרכים (בכל אחת בנפרד או בשתיהן יחד, לפי בחירתו):
 1. הגשת תביעה אזרחית לבית המשפט, במסגרתה יתבע אחד מהשניים:
  • פיצוי על מלוא נזקיו (עליו להוכיח את הנזק שנגרם מהפרסום ואת שוויו הכספי)
  • פיצוי ללא הוכחת נזק - סכום הפיצוי במקרה כזה מוגבל ל-50,000 ש"ח. אולם אם הנפגע יוכיח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, יוכל לתבוע סכום כפול.
 2. הגשת קובלנה פלילית
  • קובלנה פלילית היא תביעה במסגרת המשפט הפלילי שהתובע בה אינה המדינה.
  • במסגרת הליך פלילי בשל הוצאת לשון הרע, מוסמך בית המשפט:
   1. לחייב את הנאשם (המפרסם את לשון הרע) לפצות את הנפגע בסכום של עד 50,000 ש"ח.
   2. להורות על מאסרו של הנאשם לתקופה שלא תעלה על שנה.

חשוב לדעת

 • לנתבע/לנאשם עשויות לעמוד הגנות במסגרת חוק איסור לשון הרע, כגון: אמיתות הפרסום, תום הלב בפרסום וכו'.

פסקי דין

ארגוני סיוע