אסור לאיים על אדם בגרימת נזק - לו או לאדם אחר, בשל הצבעתו לכנסת
אדם שאיים על בוחר צפוי לעונש של חמש שנות מאסר או קנס כספי


אין לאיים על אדם בגרימת נזק - לו או לאדם אחר, כדי להשפיע על הצבעתו לכנסת.

  • אין לאיים על האדם כדי להשפיע על הצבעתו, בין אם כדי שיצביע או כדי שיימנע מלהצביע- בכלל, או לרשימה מסוימת.
  • העונש הצפוי לאדם שאיים על בוחר הוא 5 שנות מאסר או קנס כספי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • האיסור חל באופן אוטומטי על כלל בעלי זכות ההצבעה.
  • במקרה שאדם קיבל איום בשל ההצבעה בבחירות, ניתן להגיש תלונה במשטרה כנגד המאיים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים