הקדמה:

חיילים בשירות סדיר או בקבע מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


  • על-פי סעיף 75(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), לא ישתתפו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות:
    • חיילים בשירות סדיר (כולל שירות צבאי במשמר הגבול, במשטרה, בשב"ס, במשרד ממשלתי או בהתנדבות).
    • חיילים בשירות קבע של צה"ל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים