חיילים בשירות סדיר או בקבע מנועים מלהשתתף בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות


חיילים בשירות סדיר (כולל שירות צבאי במשמר הגבול, במשטרה, בשב"ס, במשרד ממשלתי או בהתנדבות) וחיילים בשירות קבע של צה"ל, לא ישתתפו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות.

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים