זכותון זה מרכז מידע להורים לילדים מגיל 6 ועד 18
תמצאו כאן מידע שרלוונטי ליחסי ההורה עם בית הספר, מערכות הבריאות, המיסוי, הרווחה ועוד


ראו גם

בגיל 6 ילדינו עוברים שינוי גדול - ועמם, גם אנחנו. ממערכת של טיפת חלב, מעונות וגני עירייה - לפתע אנחנו מתמודדים עם בית הספר, עם ילדים גדולים בעלי צרכים חדשים, כאלה שהופכים במהרה לבני עשרה ואפילו רוצים לעבוד בעצמם. מסע ההורות ממשיך להפגיש איתנו עם מערכת הבריאות, החינוך והפיננסים, וכדאי שנכיר את מירב זכאותינו מול מערכות אלו, כדי שנוכל לתת לילדינו את הטוב ביותר ולעיתים גם לחסוך כסף.

שימו לב
על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אסור להפלות אדם בשל היותו הורה, בשכר העבודה, תנאי העבודה, קידום בעבודה ועוד. האיסור על אפליה חל כבר בשלב המועמדות לעבודה, כך ששאלות בראיון עבודה על איך העובדת או העובד יתמודדו עם עומס העבודה, לאור העובדה שהם הורים עשויות להעיד על אפליה ולהביא לחיוב המעסיק בתשלום פיצויים

רישום לבתי ספר

רישום לבית ספר יסודי

 • כל ילד המתגורר בישראל זכאי להירשם ולהתקבל לבית ספר יסודי.
 • לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו.
 • ילדים עם מוגבלויות זכאים לבקש התאמות נגישות פיזיות ופדגוגיות בבבית הספר, בעת הרישום.
 • הורים לילדים עם מוגבלויות, הזקוקים להנגשה פיזית של בית הספר, זכאים להקדים את הרישום, ולרשום את ילדם החל מ-15 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים.
 • אסור לקיים מבחני מיון כתנאי קבלה לבית הספר היסודיים בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים.
 • למידע נוסף ראו:

רישום לבית ספר על יסודי

 • בתום חטיבת הביניים או בית הספר היסודי, ירשמו תלמידים לבית הספר העל יסודי אליהם הם משוייכים:
  • מסיימי כיתה ו' בבית ספר יסודי ביישובים שעברו חיטוב - יירשמו לכיתה ז' בחטיבת הביניים שאליה שוייכו.
  • מסיימי כיתה ח' בבית ספר יסודי ביישובים שלא עברו חיטוב - יירשמו לכיתה ט' בבית הספר שאליו שוייכו.
  • מסיימי כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית, שאיננה במסגרת מוסד חינוך שש שנתי ואין בהמשכה כיתה י', יירשמו לכתה י' בכל מוסד חינוכי מוכר בתחום הרשות המקומית ובתיאום איתה.
 • אפליה בעת הרישום או הקבלה לבית הספר מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
 • אסור לקיים מבחני מיון כתנאי קבלה לבית הספר העל יסודיים בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים, למעט בבתי ספר לאמנויות בתחום האמנות הרלוונטי, ובמגזר החרדי.
דוגמה
נערה מעוניינת להירשם למגמת תיאטרון בבית ספר לאמנויות בחינוך העל-יסודי. במקרה כזה מותר לערוך לה מבחני מיון בתחום הרלוונטי בלבד.

מעבר בין בתי ספר

 • הורים המעוניינים להעביר ילדם לבית ספר אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר.
 • למידע נוסף ראו העברה לבית ספר אחר.

תשלומי הורים בבית הספר

תשלום חובה

תשלומי רשות

 • תשלומים עבור שירותים כגון סל תרבות, ועד הורים ומסיבות סיום, הם תשלומי רשות. משרד החינוך קובע מהם תשלומי רשות ומהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות עבורם. אין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים שמשרד החינוך לא אישר.
 • בנוסף לשירותים אלה, יכול בית הספר להציע להורים לרכוש שירותים נוספים כגון: חוגים, הזנה ופרויקטים לימודיים אחרים, שאינם חובה. אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ואין לחייב את ההורים ברכישה.
 • תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) היא תוכנית של לימודי תגבור והעשרה הנלמדים בשעות שמחוץ לשעות הלימודים, ביוזמה ובמימון של ההורים. תוכנית הלימודים הנוספת היא תוכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק. משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן.

אי תשלום עבור שירותי רשות

 • במקרה בו תלמיד או הוריו אינם מעוניינים בשירות -
  • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
  • במקרה שלא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכד').
 • במקרה בו הורי התלמיד לא שילמו עבור השירות -
  • על-פי הנחיות משרד החינוך אסור למנוע מתלמידים שהוריהם לא שילמו (מכל סיבה שהיא) את השתתפותם בפעילויות רשות.
  • על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.

מידע נוסף

צהרונים

 • אחרי שעות בתי הספר, הרשויות המקומיות מפעילות צהרונים.
 • משרד החינוך מטיל פיקוח על הצהרונים הציבוריים המופעלים בגני הילדים ובכיתות א' וב' ומגביל את המחיר שניתן לגבות עבורם.
 • עבור המסגרת הבסיסית של הצהרון, ניתן לגבות 672 ₪. מסגרת זו נמשכת עד השעה 16:00, והיא כוללת ארוחת צהריים חמה, שני חוגים בשבוע, וצוות שכולל גננת וסייעת בגני הילדים, ומדריך ורכז בבתי הספר.
 • משרד החינוך משתתף בעלות הצהרונים, בהתאם לאשכול הסוציואקונומי של הרשות המקומית. למידע נוסף ראו סבסוד צהרונים לילדים במערכת החינוך.
שימו לב
צהרונים רשאים להרחיב את השירותים שהם נותנים, למשל על ידי עבודה בימי חג או הוספת חוגים מעבר לשניים הניתנים בחבילה הבסיסית. במקרה שעשו כן, המחיר המקסימלי שניתן לגבות מההורים הוא 985 ₪ לחודש, ולא יותר.

תלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים המוכרים כבעלי לקות למידה, יכולים לקבל התאמות במבחנים, הארכות זמן, אפשרות להבחן בעל פה, וכן סיוע לימודי. כמו כן, יתכן כי הם זכאים לשיעורי הוראה מותאמת (הוראה מתקנת), המתבצעת במסגרת שיעורים פרטניים או בקבוצות קטנות של שניים עד שלושה ילדים.
 • תלמידים עם לקויות למידה זכאים להיבחן בתנאים מותאמים בבחינות הבגרות, הכוללים הארכת זמן, הקראת שאלות, מבחן מותאם ועוד. ההתאמות הניתנות משתנות בהתאם לאופי הלקות.
 • לקבלת הכרה מבית הספר על לקות למידה, כגון הפרעת קשב וריכוז, דיסלקציה, דיסקלקוליה, דיסגרפיה ועוד - יש צורך לעבור אבחון דידקטי, על ידי מוסד המוכר בידי משרד החינוך.
שימו לב
בשל עלותם הגבוהה של האבחונים ללקויות למידה, לא כל משפחה יכולה לעמוד בתשלום עבור אבחון פרטי, אך כדאי לבדוק אם אתם זכאים למימון של משרד החינוך למשפחות מעוטות יכולת.

תלמידים עם מוגבלויות

חינוך מיוחד ושילוב

 • חוק חינוך מיוחד קובע כי תלמיד עם מוגבלות זכאי לשירותי חינוך מיוחדים, שיותאמו לו על-פי רמת התפקוד וסוג המוגבלות.
 • לתלמיד עם קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים שיכול ללמוד בכיתה לחינוך רגיל, תיבנה תוכנית תמיכה עם הצוות החינוכי של בית הספר, במטרה לאפשר לו השתלבות בכיתה.
 • אם התמיכות במסגרת החינוך הרגיל אינן מספיקות לתלמיד, ועדת זכאות ואפיון תקבע את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים ואת סל המשאבים שיוקצה לו.
  • הוועדה תיידע את הורי התלמיד לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד (כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל/כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים/מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים).
  • לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם מבין 3 האפשרויות.
  • במקרים מסוימים הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
  • למידע נוסף ראו ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.
 • מסגרות החינוך המיוחד קיימות עבור ילדים מגיל 3 ועד 21. עם זאת, בגיל 18, חלים שינויים בזכויותיו של הילד בהיבטים אחרים שאינם קשורים ללימודים, כגון אפוטרופסות וזכאות לקצבאות. על שינויים אלו ניתן לקרוא במדריך להורים של בוגרים עם מוגבלות.
 • למידע נוסף ראו:
 • למידע על אבחון רפואי התפתחותי לילד וזכויות לגבי טיפולים, ללא קשר ללימודים בבית הספר, ראו בפסקת "אבחון וטיפול רפואי התפתחותי" בהמשך מדריך זה.

סייעות רפואיות בבית הספר

 • משרד הבריאות מממן סייעות רפואיות לילדים עם צרכים בריאותיים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל, עד לגיל שבו הם מגיעים לעצמאות טיפולית, הזקוקים לטיפול או השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים.
 • בחופשת הקיץ, תלמידי כיתות א' ו- ב' שהיו זכאים לסיוע זה במהלך שנת הלימודים, ימשיכו להיות זכאים במסגרת "בתי הספר של החופש הגדול", אם הרשות המקומית שלהם מפעילה מסגרת זו.
 • למידע נוסף ראו סייעת רפואית לילדים הלומדים בחינוך הרגיל.

בדיקות וחיסונים בבית הספר

 • בין כתות א' ל-ט', התלמידים נבדקים בבית הספר, כדי לזהות ולגלות מוקדם ככל האפשר בעיות או ליקויים גופניים, כגון בדיקות גדילה, סינון ראייה, סינון שמיעה וכן בדיקות שיניים.
 • ביצוע הבדיקות לתלמידים מותנה בהסכמת ההורים. על מחנך הכיתה לאסוף את טופסי הצהרת ההורים על בריאות ילדם, הכוללים גם טופס הסכמה לביצוע הבדיקות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד.
 • טופס ההסכמה כולל גם הסכמה למתן חיסונים בהתאם לתוכנית השיגרה של משרד הבריאות. תוכנית זו מפורטת באתר משרד הבריאות.
 • בנוסף לחיסוני השיגרה, נעשית השלמת חיסונים - מתן חיסונים לתלמידים שלא קיבלו את שגרת החיסונים המלאה של גיל הילדות, על-פי תוכנית החיסונים בישראל. ההשלמה נעשית לתלמידים בכל הכיתות, על-פי גיל הילד.
 • למידע נוסף ראו:

מעורבות הורים בבית הספר

 • לכל הורה קיימת הזכות לקבל מבית הספר כל מידע הרלוונטי לילדו.
 • הורים רשאים לגלות מעורבות בתוכניות הלימוד. בין היתר, רשאים ההורים להציע תוכניות השלמה בבית הספר.
 • הורי תלמיד או אפוטרופוסו יכולים להיבחר לוועד ההורים הכיתתי או הבית ספרי. תפקידו של הועד לקבל החלטות הקשורות לפעילויות לטובת בית הספר.
שימו לב
במקרה של הורים שחיים בנפרד, כאשר הורה אחד אינו המשמורן הראשי של הילד - קיימת לו זכות לקבל מבית הספר כל מידע הרלוונטי לילדו. לשם כך, עליו להגיש מראש בקשה בכתב למנהל.

זכויות התלמיד

 • לתלמידים בבתי הספר יש זכויות שבית הספר מחויב לשמור עליהן. רצוי שההורים יכירו זכויות אלו כדי שיוכלו לוודא שהן נשמרות. אם נעשית הפרה של אחת הזכויות, ניתן לדווח על כך למשרד החינוך.
 • אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית.
 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן.
 • חל איסור להעניש תלמידים בכל צורה של ענישה גופנית, משפילה, הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, העברה לכיתה נמוכה יותר, או כל דבר שיכול לפגוע בשלומו או בטיחותו של התלמיד. אין למנוע כניסתו לבית הספר.
שימו לב
לילדיכם יש זכויות המתייחסות לעומס הלימודים. החל מכתה ז' ועד י"ב, אין לקיים יותר מאירוע הערכה (מבחן, בוחן, עבודה וכיוצב') אחד ביום ויותר מ-3 בשבוע, אין לקיים יותר מ-2 מבחנים במחצית בכל אחד מהמקצועות.

חופשות מבית הספר

קייטנות

עבודת ילדים ובני נוער

חופשה מעבודה להורים במהלך הקיץ והחגים

 • לכל עובד שכיר ניתנת חופשה שנתית וחופשות בחגים (מועדי ישראל לעובד יהודי, ומועדי ישראל או חגי דתו לעובד לא יהודי, לפי בחירתו).
 • בחלק מחגי ישראל, כמו גם בחופשת הקיץ, אין התאמה בין ימי החופשה של הילדים לימי החופשה במקומות עבודה, ולכן רצוי כי הורים עובדים יתכוננו מראש ויודיעו למעסיק כי יילקחו ימי חופשה על חשבון החופשה השנתית.
דוגמה
חנוכה, פורים ותשעה באב נחשבים ימי עבודה רגילים, אלא אם נקבע אחרת במקום העבודה הספציפי. כמו כן, ימי חול המועד בפסח ובחגים אחרים, לא נחשבים לימי חג אלא לימי עבודה רגילים. בחלק ממקומות העבודה מקובל להנהיג ימי עבודה מקוצרים בתקופה זו, כדי להתחשב בעובדים שהינם הורים לילדים.

זכויות רפואיות

 • כל ילד, מיום שנולד, משויך באופן אוטומטי לקופת החולים בה מבוטח ההורה המקבל את קצבת הילדים עבורו. קיימים נושאים מיוחדים בהם לילדים יש זכאויות שונות, חלקן תלויות גיל.

טיפולי שיניים

 • החל מינואר 2019, ילדים ונוער עד גיל 18 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות.
 • בני נוער שגילם בין 17 ל-18 זכאים לטיפול נוסף של הסרת אבנית בכל שנה (כלומר ל-2 טיפולים בשנה ללא תשלום).
 • טיפולי מניעה ניתנים חינם וטיפולים משמרים ניתנים בהשתתפות עצמית של כ-26 ₪ (נכון ל-2023).
 • למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לילדים ונוער במסגרת סל הבריאות.

אבחון וטיפול רפואי התפתחותי

 • ילדים עד גיל 18 זכאים לאבחון במכונים להתפתחות הילד בידי רופא מומחה בנוירולוגית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד. לצורך קבלת הפניה לאבחון ניתן לפנות לרופא הילדים המטפל.
 • משך ההמתנה המירבי לאבחון ולתחילת טיפול לא יעלה על 3 חודשים ממועד הפנייה.
 • בהתאם לתוצאות האבחון יופנה הילד לטיפולים פרא רפואיים.
 • סל הבריאות כולל טיפולים עבור ילדים במכונים להתפתחות הילד, בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי ופסיכוסוציאלי, ועבודה סוציאלית.
 • לילדים שאובחנו עם בעיות התפתחותיות ורפואיות יינתנו, בהתאם לצורך, טיפולים פרא-רפואיים על-ידי פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים, קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק.
 • לטיפולים הפרא-רפואיים זכאים:
  • ילדים עד גיל 9, כאשר מקום האבחון ומספר הטיפולים משתנה בהתאם לגיל ולהפרעה ההתפתחותית.
  • ילדים עם נכות התפתחותית סומטית עד גיל 18, בהתאם לצורך וללא הגבלה.
  • ילדים על הספקטרום האוטיסטי עד גיל 18.
 • למידע נוסף ראו:

ביטוח סיעודי בחינם

 • ילדים יכולים להצטרף בחינם לביטוח סיעודי של קופת החולים.
 • הביטוח הסיעודי נועד להבטיח כי אם המבוטח ייקלע למצב סיעודי בעתיד, ישולם לו מדי חודש סכום כספי.
 • תינוקות, ילדים ובני נוער (עד גיל 19-18, תלוי בקופת החולים) פטורים מתשלום דמי ביטוח (פרמיה) עבור הביטוח הסיעודי שמציעה קופת החולים למבוטחיה.
 • בחלק מקופות החולים על ההורה להגיש בקשה לצרף את הילד לביטוח הסיעודי, ואילו בקופות חולים אחרות הצירוף לביטוח הסיעודי נעשה באופן אוטומטי במהלך השנה הראשונה מיום לידתו של הילד.
טיפ
מומלץ לוודא מול קופת החולים שהילד אכן צורף לביטוח הסיעודי.

הפסד לימודים כתוצאה ממחלה

היעדרות הורים מעבודה עקב מחלת ילד

 • עובדים, שבני זוגם עובדים, זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין מחלת ילדיהם.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.
 • אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.
 • מחלת סרטן או דיאליזה:
  • עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק, זכאי לזקוף עד 90 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת (סרטן) של ילדו או בשל מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה לילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.
  • זכאות העובד להיעדר מהעבודה תקפה גם אם ההורה השני נעדר מעבודתו עקב הטיפול בילדם (אם ההורה השני עבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק, גם הוא זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד).
  • עובד יהיה זכאי לזקוף עד 110 ימים של היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • בן הזוג של העובד לא נעדר מעבודתו עקב הטיפול בילד
   • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד)
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.

התפטרות עקב מחלת ילד

 • עובד שהתפטר בשל מצב בריאות לקוי של ילדו, זכאי לקבל פיצויי פיטורים אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • בין העובד לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות.
  • להתפטרות היתה סיבה מספקת לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.
 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • אישה שהתפטרה ואינה עובדת, בזמן שבן או בת זוגה עובדים, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומתשלום דמי ביטוח בריאות, ותהיה מבוטחת בביטוח לאומי ובביטוח בריאות (כעקרת בית). הדבר תקף לאישה נשואה או שמוכרת על ידי ביטוח לאומי כידועה בציבור.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו.

התפטרות עקב מחלת ילד

מימון הוצאות רפואיות

הפניה לחדר מיון מבית הספר

ביטוח תאונות אישיות לילד

 • ביטוח תאונות אישיות חל על כל ילד שזכאי לחינוך חינם, מגיל 3 ועד כתה י"ב.
 • הביטוח מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או חלילה מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.
 • הביטוח חל בכל ימות השנה (כולל ימי חופשה והחופש הגדול) ובכל מקום שבו שהילד נמצא, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהוא נמצא בו ובין אם לאו.
 • הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של הילד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.
דוגמה
ילד נפל מאופניו, ונגרמה לו פציעה. הוריו יכולים להפעיל את ביטוח התאונות האישיות, בעזרת הרשות המקומית ומזכירות בית הספר, ולקבל פיצוי כספי במקרה שנגרמה לילד נכות או חלילה מוות או הוצאות רפואיות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות. זה לא משנה אם הנפילה מהאופניים ארעה בבית הספר או מחוצה לו; וכן אם הנפילה קרתה בשעות בית הספר, אחרי שעות בית הספר, או אפילו בזמן חופשה.

הטבות כספיות

חיסכון לכל ילד

 • במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד" המוסד לביטוח לאומי מפקיד מדי חודש 57 ₪ עבור הזכאים וההורים רשאים להוסיף 57 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים.
 • ההחלטה על מסלול החיסכון היא של ההורים, והם רשאים לבחור בין חיסכון בקופת גמל או בבנק, מתוך רשימות שקבע משרד האוצר, וכן בין מסלולי השקעה שונים.
 • במגבלת מסוימות ניתן לעבור בין מסלולי השקעה שונים במהלך תקופת החיסכון.
שימו לב
להחלטה שתקבלו יכולות להיות השלכות כלכליות, כאשר מסלולים מסוימים עשויים לחסוך מאות שקלים בשנה ביחס לאחרים. מומלץ לקרוא עוד על המסלולים השונים ועל אפשרויות המעבר ביניהם, כדי לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר.

קצבת ילדים

 • משפחות החיות בישראל מקבלות קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהוצאות גידול הילדים.
 • במקרה של הורים גרושים, הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
 • למידע נוסף ראו קצבת ילדים.

נקודות זיכוי במס הכנסה

 • הורים לילדים בגיל 6 עד גיל 18 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד, וזאת בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות.
 • ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים: במקרה שההורים נשואים תינתן ההטבה לאישה, ובכל מקרה אחר - להורה שהילד נמצא בחזקתו או להורה שמקבל את קצבת הילדים.
 • בנוסף - בשנת 2022 בלבד תינתן לכל אחד מההורים נקודת זיכוי נוספת עבור כל ילד שבמשך כל שנת 2022 גילו היה מעל 5 ופחות מ-13.
 • הטבלה שלהלן מפרטת את נקודות הזיכוי שניתנות להורים משנת לידת הילד ועד גיל 18:
גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 17-6 סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 (או 3.5, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 נק' החל מ-2022 2 נק' החל מ-2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2022 1 נק' החל מ-2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 17-13 1 - 1 נק' החל מ-2024 2 נק' החל מ-2024 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 נק' החל מ-2024 1 נק' החל מ-2024 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
 • נקודות זיכוי נוספות למשפחות שבראשון הורה עצמאי (משפחות חד הוריות):
  • בנוסף לכל הנקודות המפורטות בטבלה שלעיל, הורה גרוש או שחי בנפרד מההורה השני זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת אם הילד נמצא בחזקתו, במשמורת משותפת, או אם הוא משלם מזונות ילדים. (נקודת הזיכוי ניתנת בלי קשר למספר הילדים, כלומר כל מקרה תינתן רק נקודת זיכוי אחת, גם אם להורה יש יותר מילד אחד).
  • בנוסף לכל הנקודות המפורטות בטבלה שלעיל, אם יחידנית או אב יחידני (כאשר אין הורה נוסף) זכאים לנקודת זיכוי נוספת בשל היותם הורים עצמאים, ובנוסף לנקודות הזיכוי של ההורה הלא נוכח.
שימו לב
הורים לילדים מתחת לגיל 6 עשויים להיות זכאי לנקודות זיכוי נוספות ב-6 השנים הראשונות של הילד (שנת הלידה ו-5 השנים שלאחריה). למידע נוסף ראו זכותון הורים לילדים עד גיל 6 שנים (בפסקת "נקודות זיכוי במס הכנסה").