אי תשלום שכר מינימום בתום חודש ימים, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 14 לחוק שכר מינימום

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רע"פ 4717/11
תאריך:06.01.2013
קישור:לקריאת פסק הדין (מאתר נבו)
 • המערערת הורשעה בבית הדין האזורי לעבודה בעבירה של אי תשלום שכר מינימום במועד לעובדים (ביניהם נער עובד) שהועסקו על ידה, על פי סעיף 14 לחוק שכר מינימום.
 • המערערת טענה כי אי תשלום שכר מינימום במועד אינו מהווה עבירה פלילית מהסיבות הבאות:
  • סעיף 14 לחוק שכר מינימום אינו קובע מועד לתשלום השכר, ולכן מרגע ששולם השכר, גם אם באיחור, לא מתקיימים יסודות העבירה.
  • סעיף 8 לחוק שכר מינימום קובע סנקציה אזרחית (פיצויים) בגין הלנת שכר מינימום.
 • בית המשפט העליון דחה את טענות המערערת, וקבע:
  • הזכות לשכר מינימום כוללת גם תשלום שכר מינימום במועד קבוע ובתום פרק זמן שאינו עולה על חודש ימים (ממועד תחילת ביצוע העבודה שעבורה משולם השכר), ולא רק את היקף גובה השכר שיש לשלם לעובד להבטחת קיומו בכבוד.
  • תשלום שכר שנעשה באיחור ובאופן לא סדור הינו שכר מולן.

משמעות

 • אי תשלום שכר מינימום במועד קבוע, תוך פרק זמן שאינו עולה על חודש ימים, מהווה עבירה פלילית של אי תשלום שכר מינימום והלנת שכר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים