בית הדין לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובד פיצויים בסך 15,000 ₪, מכיון שפוטר בשל פנייתו לעורך דין לבירור זכויותיו מול המעסיק
אסור לפטר עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו
פיטורי עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו הנם פיטורים שלא כדין המזכים את העובד בפיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:סע"ש 41777-01-13
תאריך:25.11.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובד, שהועסק כנהג, חשד שהמעסיק שלו מפר את חובותיו כמעסיק כלפיו ועל כן פנה לעורך-דין לבירור זכויותיו.
 • שעות אחדות לאחר שעורך דינו של העובד פנה בכתב אל המעסיק בדרישה לקבל תלושי שכר ודו"חות נוכחות לשםבירור זכויותיו של העובד, פיטר המעסיק את העובד.
 • העובד טוען שפוטר שלא כדין שכן פוטר בשל פנייתו לעורך דין.
 • המעסיק טען כי מכתבו של עורך-הדין כלל לא התקבל אצל המעסיק, וכי העובד פוטר בשל תפקודו הלקוי.
 • בנוסף, תבע התובע פיצויים בשל הפרות נוספות של חוקי העבודה.

פסק הדין של בית הדין לעבודה

 • בית הדין קיבל את טענתו של העובד, וקבע שהוא פוטר בשל המכתב ששלח עורך-דינו אל המעסיק. סמיכות הזמנים בין המכתב לבין הפיטורים תומכת בגרסה כי זו הסיבה לפיטורי התובע.
 • פיטורי עובד משום שפנה לעורך דין לבירור זכויותיו הוא מעשה פסול.
 • ככלל למעסיק נתונה הזכות לנהל את עסקו כראות עיניו, כל עוד נעשה הדבר בהגינות, ביושר ובתום לב. פיטורי עובד בשל רצונו לברר את זכויותיו אצל עורך דין נוגד ערכים אלה, ופיטורים אלה הם פיטורים שלא כדין.
 • בית הדין חייב את המעסיק לשלם לעובד פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 15,000 ₪.
 • בנוסף חייב בית הדין את המעסיק לשלם לעובד פיצויים נוספים בשל הפרות נוספות של חוקי העבודה: אי עריכת שימוע לפני פיטורים, אי תשלום גמול עבור שעות נוספות, אי מסירת הודעה על תנאי העבודה והעסקה של עובד בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

משמעות

 • אסור לפטר עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו.
 • פיטורי עובד בשל רצונו לברר את זכויותיו עם עורך דין הנם פיטורים שלא כדין, המזכים את העובד בפיצויים בנוסף לפיצויי הפיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.