בית הספר מחויב לקיים לפחות שתי אסיפות הורים בשנה
ניתן להוסיף אסיפות הורים כלל שכבתיות בהתאם לצורך


בית הספר צריך לקיים לפחות שתי אסיפות הורים בשנה, ולהוסיף מפגשים של כלל השכבה במידת הצורך. במוקד אסיפת ההורים עומדת הכיתה כקבוצה לומדת.
חשוב ליצור רב-שיח בין המשתתפים, כדי לבסס תקשורת שתאפשר למורה והנהלת בית הספר להכיר את התלמידים ואת ההורים (ולהיפך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מידע על סדרי בית הספר יימסר להורים בכתב, כך שבאסיפות עצמן יהיה אפשר להקדיש זמן לשאלות ולדיונים.
  • אפשר להזמין מומחה שיעביר הרצאת מבוא לנושא קשור ומבוקש על-ידי ההורים, אפשר גם להזמין את אחד מהמורים המקצועיים לצורך עדכון ההורים בהתפתחות המקצוע ודרכי הוראתו.
  • אסיפת ההורים בתחילת השנה היא המקום בו נערכת ההיכרות הראשונית בין הורי התלמיד לבין המורה המחנך ובין ההורים עצמם.
    • באסיפה זו ניתן לדון בנושאים שונים הקשורים לתלמידים ולשנה הקרבה כגון: שיעורי בית, מבחנים, דרכי הערכה, משמעת, אחראיות, תוכניות לימודים חדשות, דרכי הוראה, ילדים וטלוויזיה, איסוף מידע והעברתו ושעות הפנאי.
  • בשנות המעבר - מעבר מגן הילדים לבית ספר יסודי, מעבר מיסודי לחטיבת ביניים ומעבר מחטיבת ביניים לתיכון - יש להקדיש אסיפות מיוחדות לנושא המעבר.
  • בית הספר צריך לקיים לפחות שתי אסיפות הורים בשנה, ולהוסיף מפגשים של כלל השכבה במידת הצורך.

חשוב לדעת

  • מערכת החינוך והמוסד החינוכי מחויבים להגדיר מיהם האנשים במוסד החינוכי ובמערכת החינוך אליהם יוכלו ההורים לפנות במצב בו ירצו לערער או להביא את חוסר שביעות רצונם בנוגע להחלטה או הליך שהתקבל לגבי התלמיד או החלטה שקשורה ללימודים.
  • במצב בו ההורים גרושים או בנפרד, על המחנך להקפיד על קשר ישיר בינו לבין ההורים (או אחד מהם לפי הסיכום שיקבע מראש) בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד בבית הספר ובכל ההתחייבויות של ההורים כלפי בית הספר (אישורים ותשלומים לטיולים, מסיבות, הרשמה ופעילויות ייחודיות).
  • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים