בית הספר מחויב לקיים לפחות שני ימי הורים בשנה
ניתן לצרף למפגש את התלמיד, בתנאי שהתלמיד והוריו יסכימו לכך


 • בית הספר מחויב לקיים לפחות שני ימי הורים בשנה.
 • ימי ההורים נועדו למפגש אישי של ההורים עם מחנך הכיתה לגבי מצבו של התלמיד מבחינה לימודית, חברתית והתפתחות אישית.
 • בסופו של יום ההורים חשוב כי כל הצדדים ידעו מהן הפעולות שצריך לעשות כדי לסייע להתפתחותו וקידומו של התלמיד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הורים יגיעו ליום ההורים במועד שבו זומנו.
 • ניתן לצרף למפגש את התלמיד, בתנאי שהתלמיד והוריו יסכימו לכך.
 • במידת הצורך יום ההורים יכלול גם פגישה עם המורים המקצועיים ועם צוות בית הספר.
 • יום ההורים לא חייב להיות ביום הורים מרוכז וקבוע והוא יכול להיות פזור לאורך השנה.
 • יש לדאוג שהמקום הפיסי למפגש יאפשר שיחה פרטית.

חשוב לדעת

 • מערכת החינוך והמוסד החינוכי מחויבים להגדיר מיהם האנשים במוסד החינוכי ובמערכת החינוך אליהם יוכלו ההורים לפנות במצב בו ירצו לערער או להביא את חוסר שביעות רצונם בנוגע להחלטה או הליך שהתקבל לגבי התלמיד או החלטה שקשורה ללימודים.
 • במצב בו ההורים גרושים או בנפרד, על המחנך להקפיד על קשר ישיר בינו לבין ההורים (או אחד מהם לפי הסיכום שיקבע מראש) בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד בבית הספר ובכל ההתחייבויות של ההורים כלפי בית הספר (אישורים ותשלומים לטיולים, מסיבות, הרשמה ופעילויות ייחודיות).
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • הורים זכאים להיפגש עם מורי ילדיהם במועדים אחרים, בנוסף ליום ההורים. להרחבה ראו: פגישה אישית של הורים עם המורים של ילדיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים