הקדמה:

אסיר השפוט בגין עבירת פשע חמור (אסיר פשע חמור) הוא אסיר שהורשע בביצוע עבירות אלימות, מין או סמים מסוימות
 • אסיר השפוט למאסר בגין ביצוע עבירת פשע חמור (אסיר פשע חמור) הוא אסיר שהורשע בביצוע אחת או יותר מהעבירות הבאות:
 1. הדחה לעיסוק בזנות - סעיף 203, 203א', 203ב.א.(2)(3)(4), 203 ב(ב) לחוק העונשין.
 2. הריגה שלא בתאונת דרכים - סעיף 298 לחוק העונשין.
 3. ניסיון רצח - סעיף 305 לחוק העונשין.
 4. חבלה בכוונה מחמירה - סעיף 329 לחוק העונשין.
 5. סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה - סעיף 332 לחוק העונשין.
 6. חבלה או פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 335(רק לגבי 333) לחוק העונשין.
 7. אינוס - סעיף 345 לחוק העונשין.
 8. מעשה מגונה - סעיף 348(ב) לחוק העונשין.
 9. עבירות מין במשפחה - סעיף 351 א, 351ב, 351(ג)(י)(2) לחוק העונשין.
 10. חטיפה - סעיפים 369 - 374 לחוק העונשין.
 11. שוד - סעיף 402 לחוק העונשין.
 12. ניסיון שוד - סעיף 403 (רק לגבי סעיף 402ב) לחוק העונשין.
 13. יצוא, יבוא ואספקת סמים - סעיפים 13 ו-14 לפקודת הסמים המסוכנים.
 14. הדחת קטין לסמים מסוכנים - סעיף 21 לפקודת הסמים המסוכנים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.