אחראי על קטין יכול לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי בבקשה לאשפז את הקטין
אסור לאשפז קטין שמלאו לו 15 בניגוד לרצונו, אלא באישור בית המשפט, הרשאי להחליט על האשפוז רק אם התקיימו התנאים לאשפוז כפוי של קטין
אם הקטין מתנגד לאשפוז וטרם מלאו לו 15 שנה, ניתן לאשפזו רק על-פי החלטה של ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ונוער, לאחר שתדון בעניינו
משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז ללא לינה בבית החולים

תקציר

אחראי על קטין (הורה, הורה מאמץ או אפוטרופוס) רשאי לפנות לבית חולים פסיכיאטרי או למחלקה פסיכיאטרית ולבקש לאשפז שם את הקטין.

 • אם הקטין אינו מתנגד לאשפוז, יתבצע לו אשפוז מרצון. למידע נוסף על ההליך ראו אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.
 • במקרה שהקטין מתנגד לאשפוז, ההחלטה תועבר, בהתאם לגילו של הקטין, לבית המשפט לנוער או לוועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים (ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18).

למי ואיך פונים

 • האחראי על הקטין רשאי לבקש את אשפוזו של הקטין בבית חולים ולהסכים בשמו לאשפוז ולטיפול בו.
 • לשם כך עליו לפנות לבית חולים פסיכיאטרי, או למחלקה פסיכיאטרית בבית חולים אחר, ולחתום בשם הקטין על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

משך האשפוז

 • משך האשפוז לא יעלה על חודשיים, אלא אם מדובר באשפוז שאינו כולל לינה בבית חולים.
 • הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער רשאית להאריך בהתאם לתוכנית טיפול את תקופת האשפוז לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 3 חודשים, אם שוכנעה כי הקטין זקוק לטיפול המחייב את הארכת תקופת האשפוז, וזאת לפי בקשה מנומקת בכתב של מנהל בית החולים.
 • כמו כן, רשאים לפנות (בכל עת) אל הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ולנוער בבקשה לדיון נוסף בעניין אשפוזו של הקטין:

ערעור

 • על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, במחוז שבו יושב בית המשפט לנוער.
 • על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילדים ונוער ניתן לערער באותו אופן שמערערים על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית הרגילה. לפירוט נוהלי הערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית ראו אשפוז מרצון של מתמודדי נפש.

חשוב לדעת

 • קטין שאחד מהוריו הורשע בביצוע עבירת מין או אלימות כלפי ילדו, או מתנהל נגדו משפט פלילי בשל עבירה כזו, זכאי להרחקת ההורה הפוגע ממעגל הטיפול בו, כך שלא יימסר לאותו הורה מידע לגבי טיפול רפואי באותו ילד ולא תידרש הסכמתו לטיפול רפואי בילד.
 • במקרה שעניינו של קטין מעל גיל 15 הועבר לבית המשפט לנוער, על בית המשפט למנות לקטין עורך דין כדי שייצגו, אלא אם כן הקטין בחר להיות מיוצג על-ידי עורך דין מטעמו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים