הקדמה:

סטודנטים שנעדרו ממועד בחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום קבלת ילד כהורים במשפחת אומנה זכאים להיבחן במועד מיוחד
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה אשר נעדרו ממועד בחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום קבלת הילד זכאים להיבחן במועד נוסף אחר (מועד מיוחד) במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

מי זכאי?

  • סטודנטים שעומדים בשני התנאים הבאים:
  1. נעדרו ממועד בחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה.
  2. לומדים באחד מהמוסדות הבאים:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות