הקדמה:

אם נושאת (פונדקאית) זכאית לביטוח חיים
הביטוח יהיה תקף עד ששה חודשים לאחר הלידה או עד סיום החוזה עם ההורים המיועדים
מימון הביטוח ייעשה על ידי ההורים המיועדים

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על האם הנושאת וההורים המיועדים לפנות יחד לסוכן ביטוח חיים ולקבל הצעה לביטוח חיים. (למידע נוסף ראו: הליך הפונדקאות).
  • במסגרת ההסכם, יכללו האם הנושאת וההורים התיחסות לתשלומי דמי הביטוח.
  • להסכם יצורף אישור על קבלת הסבר לגבי ביטוח חיים - טופס 10, חתום בידי האם הנושאת וסוכן הביטוח, המפרט את הנושאים שלגביהם ניתן לאם הנושא הסבר ע"י סוכן הביטוח.
  • לאחר אישור ההסכם יפנו הצדדים לסוכן הביטוח ויחתמו על פוליסת הביטוח.

מרכיבי הביטוח הנדרש

  1. ביטוח חיים: פיצוי שניתן למקרה פטירה מכל סיבה שהיא על סך 500,000 ש"ח.
  2. ביטוח למקרי נכות: פיצוי שניתן במקרה של נכות שנגרמה מתאונה מכל סיבה שהיא על סך 400,000 ש"ח.
  3. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה: פיצוי שניתן במקרה של אי כושר עבודה כולל תוספת מיוחדת במקרה של שמירת הריון. אם האם הנושאת עובדת, הפיצוי ע"פ הכנסתה ברוטו. אם האם הנושאת לא עובדת, הפיצוי עד 2,500 ש"ח לחודש.
  4. ביטוח למקרי מחלות קשות: פיצוי שישולם עם גילוי אחד מהמחלות הקשות המנויות בפוליסת הביטוח על סך 200.000 ש"ח.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.