רשמת ההוצאה לפועל קיבלה בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ שהגיש חייב בתיק איחוד כדי שיוכל להשתתף בברית המילה של נכדו בחו"ל
מטרת הנסיעה בצירוף התנהלותו התקינה של החייב מקימים טעמים מיוחדים בגינם רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ באופן זמני
עמידת החייב בצו תשלום החוב שנקבע לו על ידי ההוצאה לפועל מחזקת את הטעמים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ

פרטי פסק הדין

ערכאה:לשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון
שם התיק:18-99975-04-6
תאריך:23.01.2012
קישור:לקריאת פסק הדין

הרקע העובדתי

 • חייב בהוצאה לפועל שתיקיו אוחדו הגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לכעשרה ימים, כדי שיוכל להשתתף בברית המילה של נכדו שתיערך בחו"ל.
 • שלושה חודשים קודם לכן אושרה יציאת החייב מהארץ לרגל לידת הנכד.
 • נסיעת החייב מומנה על ידי בתו.
 • הזוכים, נושיו של החייב, התנגדו לבקשה, בין היתר מכיוון שצו עיכוב היציאה מהארץ בוטל מספר פעמים בעבר.

החלטת ההוצאה לפועל

 • רשמת ההוצאה לפועל נעתרה לבקשה וביטלה את צו עיכוב היציאה מהארץ, מהנימוקים הבאים:
  • החייב עומד בצו החיוב שנקבע בתיק האיחוד.
  • מאז איחוד התיקים בוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ מספר פעמים, תמיד לאחר שעמד החייב בתנאים שנקבעו על ידי רשמי ההוצאה לפועל.
  • בכל פעם ששב מחו"ל, התייצב החייב בלשכת ההוצאה לפועל ועיכוב היציאה מן הארץ כנגדו חודש.
  • עילת הנסיעה המתבקשת בצירוף עם התנהלותו התקינה של החייב, מקימות את אותם "טעמים מיוחדים" בגינם רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל זמנית צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • לחייב יש ארבע ערבות, ונראה כי אם יתממש הסיכון והחייב יבחר שלא לשוב ארצה, סיכויי הזוכים לגבות את חובותיו של החייב כלפיהם אף עשויים להשתפר, ולכל הפחות להישמר.
  • בנסיבות האמורות יציאתו של החייב מן הארץ, בכפוף להעמדת העָרֵבים, אינה פוגעת ביכולת לגבות חובותיו ולכן, גוברת חירות התנועה של החייב.

משמעות

 • השתתפות באירוע משפחתי יכול להוות טעם מיוחד לצורך ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • התנהלות תקינה של החייב, עמידתו בצו התשלומים והצגתם של ערבים לחוב, מגדילות את הסיכוי שבקשתו לצאת מהארץ תתקבל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו