הקדמה:

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוגשות לנאמן תביעות חוב על-ידי הנושים (מי שחייבים להם)
החייב, הנושים וכל מי שהוא חלק מההליכים, רשאי לבקש לעיין בתביעות חוב שהוגשו לנאמן
את הבקשה לעיין בתביעת החוב יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון
למידע נוסף ראו הגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה על חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל), מוגשות לנאמן תביעות חוב על ידי נושים (מי שחייבים להם).

 • חייב, נושה או כל צד אחר במסגרת הליכי חדלות פירעון נגד החייב, רשאי להגיש בקשה לעיין בתביעת חוב שהוגשה לנאמן.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), אשר יחליט האם לאפשר את העיון בתביעת החוב או לא.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
הערת עריכה
אולי לשים דוגמאות או פירוט של מקרים או סיטואציות שירצו לעיין בתביעות חוב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:51, 3 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב, נושה או כל גורם אחר שהוא צד בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שמתנהלים נגד חייב, רשאי להגיש בקשה לעיין בתביעת חוב שהוגשה לנאמן.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לעיין בתביעות חוב יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי צו פתיחת ההליכים) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את הנימוקים בצורך לעיין בתביעת החוב, לצרף כל כל המסמכים הנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות הנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
הערת עריכה
האם ואיך אפשר לערער על החלטת הממונה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים