לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, הנושים (מי שחייבים להם) מגישים לנאמן תביעות חוב
החייב, הנושים וכל מי שהוא חלק מההליכים, יכול לבקש לעיין בתביעות החוב שהוגשו לנאמן
את הבקשה לעיין בתביעות החוב יש להגיש באופן מקוון לממונה על הליכי חדלות פירעון
הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל), מוגשות לנאמן תביעות חוב על ידי נושים (מי שחייבים להם).

 • חייב, נושה או כל צד אחר במסגרת הליכי חדלות פירעון נגד החייב, יכול להגיש בקשה לעיין בתביעת חוב שהוגשה לנאמן.
 • את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון, שיחליט האם לאפשר את העיון בתביעת החוב או לא.
 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב, נושה או כל גורם אחר שהוא צד בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שמתנהלים נגד חייב, יכול להגיש בקשה לעיין בתביעת חוב שהוגשה לנאמן.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי צו פתיחת ההליכים) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים שנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחרי ההנחיות, לפרט את הנימוקים בצורך לעיין בתביעת החוב, לצרף את כל המסמכים שנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות שנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS אישור שהבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS.
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים שנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים