יש מקרים שניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי בגין סכומים ששולמו לממונה על הליכי חדלות פירעון
את הבקשה לקבלת ההחזר יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון באופן מקוון
משך הזמן לביצוע ההחזר הכספי הוא עד לכשלושה חודשים

תקציר

במקרים ובתנאים שיפורטו בהמשך ניתן לקבל החזר כספי בגין סכומים ששולמו לממונה על הליכי חדלות פירעון.

 • את הבקשה לקבלת ההחזר יש להגיש לממונה באופן מקוון (פירוט בהמשך הדף).
 • משך הזמן לביצוע ההחזר הכספי הוא עד לכשלושה חודשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לפנות בבקשה לקבלת החזר כספי בכל אחד מהמקרים הבאים:

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לקבלת ההחזר הכספי יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות טופס בקשה להחזר כספי.

החזר תשלום האגרה עבור פתיחת תיק כשלא הוגשה בקשה

 • אם שולמה האגרה עבור הגשת בקשה לקבלת צו פתיחת הליכים (פתיחת תיק), אך הבקשה לא הוגשה בסוף, על המבקש:
  • להדפיס את טופס הבקשה להחזר כספי.
  • למלא את הטופס במלואו ולצרף צילום של אישור התשלום שבוצע ואישור לניהול חשבון בנק או צילום שיק מבוטל לאימות פרטי החשבון.
  • לסרוק את טופס הבקשה המלא, בצירוף האישורים שנדרשים ולשלוח לכתובת הדוא״ל של מזכירות המחוז הרלוונטי, לפי איזור המגורים של המבקש:
 • במקרה כזה, יבוצע החזר כספי של מלוא סכום האגרה ששולמה.

החזר תשלום האגרה לאחר שהוגשה בקשה למתן צו פתיחת הליכים, אך טרם התקבלה החלטה

 • אם החייב מבקש לחזור בו מהגשת הבקשה לקבלת צו פתיחת הליכים ("ביטול יזום") לפני שניתנה החלטה בבקשה, הוא עשוי להיות זכאי להחזר כספי של מחצית מסכום האגרה ששולמה.
 • כדי להיות זכאי להחזר הכספי, החייב נדרש להגיש בקשה להחזר כספי יחד עם הבקשה לביטול יזום (חזרה מהבקשה לקבלת הצו):
  • יש למלא את טופס הבקשה להחזר כספי במלואו ועל פי ההנחיות שמופיעות בו ולצרף צילום של אישור התשלום שבוצע ואישור לניהול חשבון בנק או צילום שיק מבוטל לאימות פרטי החשבון.
  • יש לסרוק את טופס הבקשה המלא, בצירוף האישורים הנדרשים ולשמור כקובץ PDF במחשב ולצרפם במקום המתאים, בעת הגשת הבקשה לביטול יזום.
שימו לב
לאחר שניתנה החלטה בבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים, לא ניתן לקבל החזר כספי בגין האגרה ששולמה.

החזר תשלום כספי ששולם בטעות לאחר שנפתח תיק אצל הממונה

 • בכל מקרה אחר שבו שולם סכום כסף בטעות לאחר שנפתח תיק אצל הממונה (ניתן מספר תיק), על המבקש:
  • להדפיס את טופס הבקשה להחזר כספי.
  • למלא את הטופס במלואו ולצרף צילום של אישור התשלום שבוצע ואישור לניהול חשבון בנק או צילום שיק מבוטל לאימות פרטי החשבון.
  • לסרוק את טופס הבקשה המלא, בצירוף האישורים שנדרשים ולשמור כקובץ PDF במחשב.
  • להכנס למערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון.
  • להזין בתחתית הדף, תחת הכותרת "אתר בקשות ופניות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" את מספר התיק והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
  • ללחוץ על "פניה חדשה" ולבחור בסוג הפניה: "כספים" ובנושא הפניה: "בקשה להחזר כספי".
  • לצרף במקום המתאים את טופס הבקשה המלא השמור במחשב וללחוץ על "שלח".
 • במקרה כזה, סכום ההחזר ייקבע בהתאם לבקשה ולאחר בדיקת ואישור הממונה.
דוגמה
במסגרת חובת התשלומים החודשיים, החייב הפקיד בטעות סכום כסף גבוה מזה שנדרש.

שלבי ההליך

 • לאחר קליטת הבקשה במערכת, יישלח למבקש אישור על קבלתה לכתובת הדואר האלקטרוני (דוא"ל) שצויינה בבקשה.
 • הבקשה תועבר לטיפול מנהל התיק שיבדוק האם המבקש זכאי לקבלת החזר בהתאם לתקנות ולנהלים ותישלח למבקש הודעה בדוא"ל על אישור הבקשה, אישורה החלקי או אי-אישורה.
 • אם הבקשה לקבלת ההחזר אושרה, הטיפול יועבר לגורם האחראי לצורך ביצוע ההחזר הכספי.
שימו לב
 • אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי/חיוב – במקרה שאושר החזר מלא, הכסף יוחזר לכרטיס האשראי/החיוב שבאמצעותו בוצע התשלום.
 • אם התשלום בוצע במזומן בבנק או שאושר החזר חלקי של תשלום שבוצע בכרטיס אשראי/חיוב - הכסף יוחזר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק המבוקש.
 • משך הזמן לביצוע ההחזר הכספי הוא עד לכשלושה חודשים.

חשוב לדעת

 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים