אחרי שחייב הגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולפני שהצו ניתן, אפשר לבקש לבטל את הגשתה
את הבקשה יכול להגיש החייב או מייצג מטעמו
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון
חייב ששילם אגרה עבור הגשת הבקשה לקבלת הצו, יכול להגיש יחד עם בקשת הביטול גם בקשה לקבלת החזר האגרה ששולמה


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

בתקופה שבין הגשת הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבין ההחלטה האם לתת את הצו או לא, החייב (או מייצג מטעמו), יכול לחזור בו (להתחרט) ולבקש שלא תתקבל החלטה בבקשה ולא יינתן צו ("ביטול יזום").

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב שעומד בשלושת התנאים הבאים:
  1. סכום חובותיו גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  2. הגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  3. טרם ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

למי ואיך פונים

 • את בקשת המשיכה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות מערכת מקוונת.

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות טרם מתן צו פתיחת הליכים".
 • בדף שיפתח יש למלא את כל הפרטים שנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש לעקוב אחר ההנחיות, לפרט את נימוקי הבקשה, לצרף כל כל המסמכים שנדרשים (בפורמט PDF) ולחתום במקומות שנדרשים.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS אישור כי הבקשה התקבלה.
 • הבקשה תועבר להחלטת הממונה שתישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS.
שימו לב
 • ככלל, החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
 • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשת המשיכה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים שנדרשים.
 • חייב ששילם אגרה עבור הגשת הבקשה לקבלת הצו, יכול להגיש יחד עם בקשת המשיכה גם בקשה לקבלת החזר האגרה ששולמה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים