חייב שסכום חובותיו גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024), רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לממונה על הליכי חדלות פירעון
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה), חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם בשלב זה את האגרה

תקציר

שימו לב

חייב שסכום חובותיו גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון- השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל.

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב (או מייצג מטעמו) כשסכום החוב גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024):
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי נושה (בלי קשר לסכום החוב) ראו כאן.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שלפני הגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש אל לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
שימו לב
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני בסניף המחוז של הממונה, לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשה.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 900 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • סכום האגרה הכולל בגין הגשת הבקשה וניהול ההליכים הוא 1,523 ₪ (נכון ל-2024).
 • עם זאת, נקבע כי בעת הגשת הבקשה תשולם אגרה בסכום של 900 ₪ והיתרה תיגבה בהמשך ההליכים מתוך קופת הנשייה.
 • מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה והאגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כשהכספים שנצברו בקופת הנשייה יחולקו.
 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
 • כאשר האגרה משולמת במזומן- יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.
 • מילוי והגשת הבקשה

  • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון".
  • בחלון שיפתח יש לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
  • כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"הורדת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
  • יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הממוחשב, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
  • לאחר מילוי טופס הבקשה הממוחשב, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF.
  • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולסיים את מילויו בהתאם להנחיות, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הבקשה מולאה באופן מפורט, נכון ומדויק.
  • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF.
  • לאחר שמירת טופס הבקשה המלא במחשב, יש להיכנס בשנית לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים".
  • כעת, יש לבחור בחלון שייפתח ב"העלאת טופס הבקשה" וללחוץ על "אישור".
  • בסיום, בדף שיפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100%) וללחוץ על "שלח".
  טיפ
  • לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
  • כדי להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

  שלבי ההליך

  • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באתר הממונה ושליחתו:
   • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שצויינה בבקשה.
   • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי.
   • אם טופס הבקשה עבר את בדיקות התקינות האוטומטיות בהצלחה:
   1. תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הבקשה בציון מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
   2. הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
   3. בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכים או שלא לאשר אותה. ההחלטה תשלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
   • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה - תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
   • ניתן להשלים את הפרטים באמצעות טופס פנייה מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון. קישור לטופס יופיע במכתב הדרישה.
   • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
  • לאחר השלמת הפרטים באופן תקין, הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו'). בשלב זה הממונה רשאי להזמין את החייב לבירור, לפני קבלת החלטה.
  • בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או לדחות את הבקשה. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • אם ניתן צו:
   • הממונה ישלח בדואר העתק ממנו לחייב ולנושים שפרטיהם ידועים ועל הנאמן לוודא את קבלת ההעתק (ככלל, באמצעות הטלפון או דוא"ל).
   • על החייב לשלוח העתק מהצו בדואר רשום עם אישור מסירה לנושים שפרטיהם לא ידועים לממונה.
  שימו לב
  • ככלל, ההחלטה בבקשה לקבלת הצו תתקבל בתוך 30 יום מיום שהבקשה הוגשה במלואה.
  • אם נדרש להשלים פרטים או מסמכים, ההחלטה תתקבל בתוך 30 יום מיום שהחייב השלים את כל הפרטים או המסמכים כנדרש.

  לאחר מתן הצו

  • אם ניתן הצו, ההליכים המשפטיים יתנהלו בבית-משפט השלום שבאזור מגוריו, נכסיו או עסקיו של החייב.
  • החל מ-01.06.2020, חייב שיש לו זיקה למחוז הדרום (מגורים, נכסים או עסקים), רשאי לבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקרית גת או באילת.
  • חייב שמבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקריית גת או באילת, נדרש, בנוסף להגשה הרגילה:
   • לבקש בטופס הבקשה שהתיק יטופל במחוז דרום.
   • להתקשר למוקד השירות והתמיכה של הממונה בטלפון *5067 ולבקש שהתיק יועבר לטיפול בבית-המשפט המבוקש.

  ערעור

  • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

  חשוב לדעת

  • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
  • כל ההודעות והחלטות הממונה ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו (המייצג או האפוטרופוס), לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
  • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
  • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים