הקדמה:

במשך תקופת הליכי חדלות הפירעון (פשיטת רגל), וכתנאי לקבלת הפטר (פטור מחובות), נדרש החייב להפקיד תשלום חודשי ב"קופת הנשייה"
סכום התשלום נקבע במסגרת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכים) ולאחר מכן, במסגרת צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים)
את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית או במזומן
במקרים מסוימים, ניתן להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי לאחר שניתן צו לשיקום כלכלי
למידע נוסף ראו תשלום בהליך פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הערת עריכה
לבוק אחר כך כיצד זה נעשה בחובות מתחת ל-150,000 ש"ח. מה זה "בשינוים המחויבים"?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:44, 19 בדצמבר 2019 (IST)

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון), נדרש לעמוד בתנאים מסויימים כדי שיוכל לקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) כשעמידה בתנאי צו השיקום תאפשר לו לקבל הפטר (פטור מחובות) ובכך לסיים את ההליכים.

 • אחד מהתנאים, הוא ביצוע תשלום חודשי, כאשר סכום התשלום ותקופת התשלום נקבעים במסגרת הצווים ומשתנים מחייב לחייב.
 • הכספים מופקדים ב"קופת הנשייה", יחד עם כספים שיתקבלו ממקורות נוספים בתקופת ההליכים, במטרה לחלקם לנושים הזכאים לכך.
הערת עריכה
כנראה זה רק לתיקי ממונה, אבל בכל זאת לבדוק מה הפרוצדורה בתיקי הוצלפ
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:25, 11 בנובמבר 2019 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב שחלה עליו חובת תשלומים במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

שלבי ההליך

תשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית

 • על מנת לבצע את התשלום החודשי בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית יש להיכנס לשרת התשלומים (אתר אינטרנט מאובטח).
 • בדף שייפתח, יש לבחור את סוג התשלום: "תשלום נדרש בהליך פשיטת רגל בלבד".
 • יש להזין בשדות המתאימים את מספר התיק, המחוז המטפל, סוג התיק (פשיטת רגל) ומספר הזהות של החייב וללחוץ על "אישור".
 • בדף שייפתח, יוצג באופן אוטומטי סכום התשלום אותו יש לשלם בחודש הנוכחי.
 • יש לבחור את אמצעי התשלום המבוקש (כרטיס אשראי או העברה בנקאית) ולעקוב אחר ההנחיות והוראות התשלום.
שימו לב
 • ניתן לשנות את סכום התשלום אותו מבקשים לשלם (עבור תשלום קודם שלא שולם או עבור תשלומים עתידיים).
 • לשינוי סכום התשלום, יש ללחוץ על "שנה סכום", לעדכן את הסכום וללחוץ על "עדכן סכום".

תשלום במזומן

 • את התשלום החודשי במזומן ניתן לשלם בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסרו לנציג הבנק פרטי החייב והתיק (שם, מספר זהות, מספר תיק והמחוז המטפל).
  • קוד סוג התיק שהוקלד על-ידי הנציג הוא: "11- פשיטת רגל או חדלות פירעון של חייב יחיד".
  • קוד סוג תשלום שהוקלד על-ידי הנציג הוא: 2- תשלום נדרש בתיק.
 • בסיום התשלום, יינתן אישור על ביצוע התשלום (יש לשמור את האישור לצורך מעקב ובקרה).

בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי

 • חובת תשלום חודשי מוטלת בשני שלבים בהליך: עם מתן צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן, עם מתן הצו לשיקום כלכלי.
 • לאחר שניתן צו לשיקום כלכלי, רשאים החייב או הנושה או הנאמן להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי (הגדלה או הפחתה) אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות.
 • כדי לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע בצו פתיחת ההליכים, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית-משפט השלום (ולא לממונה) בתוך 45 ימים מהיום שהצו נמסר למי שמבקש לשנותו (החייב, הנושה או הנאמן).
הערת עריכה
אולי כדאי להכניס פה התייחסות לאפשרות (אם קיימת, צריך לבדוק) לערער על סכום התשלום החודשי או תקופת התשלומים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:45, 11 בנובמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

הקלות בתקופת משבר הקורונה

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים