בתקופת הליכי חדלות הפירעון (פשיטת רגל), וכתנאי לקבלת הפטר (פטור מחובות), החייב נדרש להפקיד תשלום חודשי
סכום התשלום נקבע במסגרת צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן, במסגרת הצו לשיקום כלכלי
את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית או במזומן
במקרים מסוימים ואחרי שניתן צו לשיקום כלכלי, ניתן להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
שימו לב
 • בעקבות מצב החירום ומלחמת "חרבות ברזל", הממונה על הליכי חדלות פירעון פרסם נוהל דחוף ובמסגרתו הוחלט לדחות:
  • את התשלום החודשי שעל חייבים לשלם בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
  • את מועד הגשת הדו״חות הדו-חודשיים (הכנסות והוצאות) שיש להגיש בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.
 • הנוהל מתייחס לחייבים יחידים (לא תאגידים) בכל הארץ בהליכי חדלות פירעון שמנוהלים על ידי הממונה.
 • למידע נוסף ראו הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון), נדרש לעמוד בתנאים מסויימים כדי שיוכל לקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) ולאחר מכן הפטר (פטור מחובות) ובכך לסיים את ההליכים.

 • אחד מהתנאים הוא ביצוע תשלום חודשי, כשסכום התשלום ותקופת התשלום נקבעים במסגרת הצווים ומשתנים מחייב לחייב.
 • הכספים מופקדים ב"קופת הנשייה", יחד עם כספים שיתקבלו ממקורות נוספים בתקופת ההליכים, כדי שיחולקו לנושים שזכאים לכך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב שחלה עליו חובת תשלומים במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

שלבי ההליך

תשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית

 • כדי לבצע את התשלום החודשי בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית יש להיכנס לשרת התשלומים (אתר אינטרנט מאובטח).
 • בדף שייפתח, יש לבחור את סוג התשלום: "תשלום נדרש בהליך פשיטת רגל בלבד".
 • יש להזין בשדות המתאימים את מספר התיק, המחוז המטפל, סוג התיק (פשיטת רגל) ומספר הזהות של החייב וללחוץ על "אישור".
 • בדף שייפתח, יוצג באופן אוטומטי סכום התשלום אותו יש לשלם בחודש הנוכחי.
 • יש לבחור את אמצעי התשלום המבוקש (כרטיס אשראי או העברה בנקאית) ולעקוב אחר ההנחיות והוראות התשלום.
שימו לב
 • ניתן לשנות את סכום התשלום שמבקשים לשלם (עבור תשלום קודם שלא שולם או עבור תשלומים עתידיים).
 • לשינוי סכום התשלום, יש ללחוץ על "שנה סכום", לעדכן את הסכום וללחוץ על "עדכן סכום".

תשלום במזומן

 • את התשלום החודשי במזומן ניתן לשלם בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסרו לנציג הבנק פרטי החייב והתיק (שם, מספר זהות, מספר תיק והמחוז המטפל).
  • קוד סוג התיק שהוקלד על-ידי הנציג הוא: "11- פשיטת רגל או חדלות פירעון של חייב יחיד".
  • קוד סוג תשלום שהוקלד על-ידי הנציג הוא: 2- תשלום נדרש בתיק.
 • בסיום התשלום, יינתן אישור על ביצוע התשלום (יש לשמור את האישור לצורך מעקב ובקרה).

בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי

 • חובת תשלום חודשי מוטלת בשני שלבים בהליך: עם מתן צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן, עם מתן הצו לשיקום כלכלי.
 • לאחר שניתן צו לשיקום כלכלי, החייב או הנושה או הנאמן יכולים להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי (הגדלה או הפחתה) אם חלו שינויים בנסיבות או התגלו עובדות חדשות.
 • כדי לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע בצו פתיחת ההליכים, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית-משפט השלום (ולא לממונה) בתוך 45 ימים מהיום שהצו נמסר למי שמבקש לשנותו (החייב, הנושה או הנאמן).

חשוב לדעת

 • יש לשמור את אישור התשלום שהתקבל לצרכי מעקב ובקרה שכן משך הזמן ממועד התשלום ועד שניתן יהיה לראותו בדוח התנועות בתיק הוא עד שלושה חודשים.
 • ברגע שניתן הצו, מלבד חובת התשלום החודשי, על החייב לעמוד במשך תקופת ההליכים גם בחובת הגשה של דוחות תקופתיים על הכנסות והוצאות, לעמוד בתנאי ההגבלות שהוטלו עליו, לשתף פעולה עם הנאמן וכו'.
 • במקרים בהם שולמו בטעות סכומי כסף גבוהים יותר מהנדרש, ניתן להגיש לממונה בקשה לקבלת החזר כספי.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים