זוכה בהוצאה לפועל יכול לבקש לתפוס רכב מעוקל של חייב, לצורך מכירתו וקבלת התמורה
אם רשומים כמה עיקולים על הרכב, תמורת המכירה תתחלק בין המעקלים השונים
הבקשה כרוכה בתשלום אגרה והוצאות הליך
לפרטים ראו בקשה לתפיסת רכב בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה (טופס 504) בעברית ובערבית

תקציר

זוכה בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לתפיסת רכב של חייב בהוצאה לפועל, לאחר שנרשם עיקול על הרכב. רכב מעוקל שנתפס יועבר למחסן ייעודי ויימכר, ותמורת המכירה, בניכוי הוצאות תפיסת הרכב, יועברו לתיק ההוצאה לפועל.

אם רשומים מספר עיקולים על הרכב, תתחלק תמורת המכירה בין המעקלים השונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק באמצעות טופס בקשת נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה (טופס 504) ובסעיף 5 ("עיקול כלי תחבורה"), יש לסמן ב-X את בקשה מס' 32 ("תפיסת כלי תחבורה").
 • יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:
  • מספר ההליך המקדים (רישום העיקול).
  • מספר הרכב.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח רשם המשכונות (מסמך חובה), ניתן להגיש בקשה מקוונת לעיון במשכון באתר משרד המשפטים.
  • דו"ח עיקולים, שיעבודים ובעלות על הרכב. ניתן להנפיק את התדפיס בעמדות הרשיומט הנמצאות בסניפי סופר-פארם ברחבי הארץ.
  • במקרה שהחייב הוא חברה בע"מ, יש לצרף תדפיס רשם החברות בדבר רישום שיעבודים. ניתן להנפיק דו"ח חברה באתר משרד המשפטים.
 • אופן הגשת הבקשה

  עלות השירות

  • העלות תיקבע בהתאם לתעריפי ביצוע המפורסמים מעת לעת באתר רשות האכיפה והגבייה.
  • בקשת הזוכה כרוכה בתשלום הוצאות הליך תפיסת הרכב:
   • אם נדרש הליך שיבוצע על-ידי פקיד או בעל תפקיד מטעם הלשכה, התשלום יבוצע בעת הגשת הבקשה באמצעי תשלום שציין המבקש בטופס הבקשה.
   • ניתן לשלם בקופת הלשכה: במזומן, בהרשאה לחיוב חשבון, או באמצעות כרטיס אשראי.
  • אם הזוכה בתיק אינו מיוצג על-ידי עורך דין, לא ייגבו הוצאות הליך מראש, אלא לאחר אישור הבקשה על-ידי רשם ההוצאה לפועל.
  • לאחר מתן החלטה ויצירת ההליך, הלשכה תיצור קשר עם הזוכה כדי שיגיע לשלם את הוצאות ההליך.

  ביצוע תפיסת הרכב

  • הליך תפיסת רכב מתבצע על-ידי בעל תפקיד מורשה.
  • זוכים מיוצגים מיוצג רשאים לבחור את בעל התפקיד שיבצע את ההליך.
  • במקרה של זוכים שאינם מיוצגים, ההליך יבוצע על-ידי בעל תפקיד מטעם הלשכה.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים