אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
במסגרת חקירת חייב בפשיטת רגל רשאי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד החוקר את החייב לפנות אל בית המשפט ולקבל צו לקבלת מסמכים או מידע מרשות מס או מבנק
חייב המעוניין לקבל את המסמכים או המידע רשאי לפנות אל בית המשפט בבקשה לגלות את המסמכים או המידע
את הבקשה לגילוי המסמך יש להגיש תוך 60 ימים מיום שהוגשה חוות הדעת של הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לבית המשפט


במסגרת חקירת חייב בפשיטת רגל רשאי המנהל המיוחד החוקר את החייב (או הכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד) לפנות אל בית המשפט ולקבל צו לקבלת מסמכים או מידע מרשות מס או מבנק.

 • אם החייב מעוניין לקבל את המסמכים או המידע אולם רשות המס או הבנק מסרבים שהמידע יימסר גם לחייב, החייב יכול לפנות אל בית המשפט בבקשה לגלות את המסמכים או המידע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • על החייב להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל שלו.

שלבי ההליך

קבלת מידע על ידי המנהל המיוחד במסגרת חקירת החייב

 • המנהל המיוחד החוקר את החייב, רשאי לפנות לבית המשפט כדי שיתן צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
 • המידע המבוקש כולל, בין היתר, מידע על נכסים וחשבונות בנק (כולל נכסים משותפים), וכן מידע על הוצאות, הכנסות וחובות החייב.
 • במקרים מיוחדים ומנימוקים שיציין בית המשפט, יוכל המנהל המיוחד לקבל מרשות המס או הבנק מידע על בן זוגו, בעבר או בהווה, של החייב.
 • מידע או מסמכים שבית המשפט הורה על מסירתם יימסרו למנהל המיוחד ולבית המשפט בלבד, ובהסכמת רשות המס או הבנק, יימסרו המידע או המסמכים גם לנושים או לחייב.

הגשת הבקשה לגילוי המידע על ידי החייב

 • אם רשות המס או הבנק סירבו למסור את המידע לחייב, החייב רשאי לפנות אל בית המשפט בבקשה שבית המשפט יורה על גילוי המידע או המסמך.
 • את הבקשה יש להגיש תוך 60 ימים מיום שהוגשה חוות הדעת של המנהל המיוחד לבית המשפט.
 • יש לפרט בבקשה:
  • מהו המידע או המסמכים שהחייב מבקש לגלות.
  • לאיזו מטרה החייב זקוק למידע או למסמכים.

דיון והחלטת בית המשפט

 • בית המשפט יזמן את רשות המס או הבנק ואת הכונס הרשמי כדי לשמוע את עמדתם לגבי בקשת החייב לגילוי המידע או המסמכים.
 • בית המשפט רשאי לדיון בשאלת הגילוי של מידע או מסמך בדלתיים סגורות ובהיעדר החייב, כלומר לאסור את נוכחות החייב בדיון.
 • בית המשפט רשאי לקבוע הוראות שונות לעניין מסירת המידע, בהן מסירת חלק ממסמך או תוכנו, ללא מסירת המסמך עצמו.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.