בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה
הפניה לבית המשפט נדרשת לצורך מחיקת רישומם כנשואים במרשם האוכלוסין
בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית)
הדיון בבית המשפט יתקיים בדלתיים סגורות
למידע נוסף ראו פסק הדין המצוין למטה


בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

  • בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית). למידע נוסף ראו:
  • הסמכות הבלעדית להורות על גירושין בישראל היא של בית הדין הדתי הרלוונטי לדתם של בני הזוג (במקרה של בני זוג יהודים, הסמכות להתיר נישואין היא של הדין הרבני, במקרה של מוסלמים הסמכות היא לבית הדין השרעי, במקרה של דרוזי בתי הדין הדרוזיים וכו'). מכיוון שבית הדין הרבני אינו מכיר בנישואים חד מיניים, הוא אינו יכול להורות על גירושין של מי שנישאו בנישואים כאלה.
  • כאשר בני הזוג נפרדים ויש להם ילדים, עשוי ההורה הלא ביולוגי להיות חייב בתשלום מזונות לילדים הביולוגיים של בן זוגו.
  • ההורה הלא ביולוגי עשוי להיות זכאי לקבלת "צו הורות פסיקתי" המכיר בהורות שלו (באחריות ובחובות) כלפי הילדים הביולוגיים של בו זוגו, וזאת גם לאחר שבני הזוג נפרדו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין