הקדמה:

עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או בחגים
עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית או החגים
בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו
במקרה שהזכות לא ניתנה על-ידי המעסיק, ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה וכן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו מנוחה שבועית וחופשת חג באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


עובדים המועסקים בימי המנוחה השבועית או בחגים, זכאים לתוספת שכר עבור שעות עבודתם.

 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו. בחלק מהמקרים זכאים העובדים לתשלום גם עבור שעות או ימים שבהם היו במנוחת פיצוי.
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל.
 • קיימים הבדלים מסוימים בין עובדים בענפים שונים וכן הבדלים בין עובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה לעובדים המקבלים את שכרם לפי שעות/ימי עבודה בפועל.
 • בכל מקרה שבו חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובעים תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מזה שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.
 • עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת.
דוגמה
 • עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
 • השבת נכנסה בשעה 16:30.
 • עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בתוך השבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.


 • עבודה במוצ"ש אינה מזכה את העובד בגמול, והוא יהיה זכאי לשכר רגיל. עם זאת, מכיוון שאורך המנוחה השבועית לעובד הוא 36 שעות רצופות לפחות, הרי שאם עובד הועסק במוצאי שבת ולפני תחילת עבודתו במוצ"ש לא קדמה הפסקה רצופה בת 36 שעות, העבודה במוצאי שבת תיחשב כעבודה במנוחה השבועית ותזכה את העובד בגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
דוגמה
 • עובד שעתי שעבד ביום שישי עד השעה 13:00, החל לעבוד במוצאי שבת בשעה 21:00 וסיים בשעה 01:00.
 • מכיוון שהיו לו 32 שעות מנוחה שבועית (במקום 36 שעות), הוא זכאי לגמול בשיעור 150% עבור 4 השעות.
דוגמה
 • עובדת במשכורת חודשית שלא עבדה ביום שישי, עבדה ביום שבת משעה 16:00 עד שעה 21:00.
 • שעת יציאת השבת באותו יום היתה 18:00.
 • למרות שלא עבדה למעלה מ-36 שעות רצופות, היא עבדה שעתיים ביום שבת (שצריך להיכלל במנוחה השבועית) ולכן היא זכאית לתוספת של 50% משכרה היומי עבור השעתיים שעבדה בשבת.
 • אם עובד הועסק במוצ"ש, אך לפני כן ניתנה לו מנוחה בת 36 שעות לפחות, הוא לא יהיה זכאי לגמול מיוחד עבור העסקתו במוצ"ש.
 • לעבודות בענפים מסוימים, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית הקצרה מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות (כפי שנקבע, לדוגמה, לעובדי תחבורה, בתי חולים ובתי קולנוע).


מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים - כולל עובדים זרים ועובדים ישראליים.
 • עובדים זרים בתחום הסיעוד:
  • עובדים זרים המועסקים בסיעוד אינם זכאים לגמול עבור עבודתם ביום המנוחה השבועי, אך הם זכאים לפיצוי בשווי שכר יום עבודה מעבר למשכורתם הרגילה.
  • לפרטים נוספים ראו פיצוי לעובד זר בתחום הסיעוד בגין עבודה ביום המנוחה השבועי.
  • עובדים זרים בשאר הענפים זכאים לגמול עבור עבודתם ביום המנוחה השבועי, כמפורט בהמשך.
 • בני נוער:
  • מי שמעסיק בני נוער במנוחה השבועית חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק - ראו מנוחה שבועית לנוער עובד.
  • ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד מעסיק שדורש מנער המועסק אצלו לעבוד במנוחה השבועית.

גובה הגמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית.
 • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.
 • בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבדו:
 • אסור להחליף את ימי מנוחת הפיצוי בתשלום כספי, אלא חובה לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל.

איסור קיזוז בין שעות העבודה בימי המנוחה השבועית לשעות חוסר רגילות

 • אם עובד עבד בימי המנוחה השבועית, אך החסיר שעות עבודה רגילות במהלך החודש, אסור למעסיק לקזז את שעות העבודה בימי המנוחה השבועית עם שעות העבודה הרגילות שהעובד החסיר.
 • במקרה זה על המעסיק לשלם לעובד גמול עבור שעות עבודתו בימי המנוחה השבועית, ולקזז משכרו של העובד את שעות העבודה הרגילות שחסרות.
דוגמה
 • שכרו של עובד עומד על 5,300 ש"ח בחודש למשרה מלאה (182 שעות חודשיות). שווי שעת עבודה היא 29.12 ש"ח (5,300 ש"ח חלקי 182).
 • העובד עבד בחודש מסוים 172 שעות בלבד (כלומר החסיר 10 שעות עבודה רגילות).
 • באותו חודש העובד עבד 2 שבתות, כל פעם 5 שעות, ובסה"כ 10 שעות במהלך ימי המנוחה השבועית.
 • למעסיק אסור לקזז את 10 שעות העבודה במהלך המנוחה השבועית עם החוסר של 10 שעות העבודה הרגילות של העובד.
  • המעסיק יפחית משכרו של העובד שכר של 10 שעות עבודה רגילות בסך 291.2 ש"ח (לפי חישוב של 29.12 ש"ח X‏ 10 שעות).
  • בנוסף, המעסיק ישלם לעובד 150% משכרו עבור כל אחת מ-10 שעות עבודתו במהלך המנוחה השבועית בסך 436.8 ש"ח (לפי חישוב 29.12 ש"ח X‏ 150% X‏ 10 שעות).
 • גובה השכר שישלם המעסיק לעובד באותו חודש יעמוד על 5,445.6 ש"ח (לפי החישוב: 291.2 - 436.8 + 5,300).

גמול שעות נוספות עבור עבודה בימי המנוחה השבועית

 • עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף.
 • הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 30 ש"ח לשעה ביום רגיל.
 • אם אותו עובד מועסק במנוחה השבועית, יעמוד שכרו על 45 ש"ח לשעה (150% מתוך 30 ש"ח).
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 52.50 ש"ח (175% מתוך 30 ש"ח).
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 60 ש"ח לכל שעה (200% מתוך שכר של 30 ש"ח).
 • חשוב לציין כי בשנת 2012 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הקובע צורת חישוב אחרת לתשלום שעות נוספות בשבת ולפיו עבור השעתיים הראשונות הנוספות בשבת יש לשלם 187.5% ועבור שאר השעות הנוספות יש לשלם 225%. עד כה מדובר בפסק דין יחיד שמאמץ צורת חישוב זו, והוא עומד בסתירה לאופן החישוב שהיה נהוג עד כה לפי פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה. לעיון בפסק הדין.


 • אם השכר משולם לפי תוצרת, ישלם המעסיק תוספת של 50% לשכר הרגיל לכל יחידה.
דוגמה
עובד במפעל המקבל 1 ש"ח עבור כל יחידה שהוא מייצר, יקבל במנוחה השבועית 1.5 ש"ח עבור כל יחידה שהוא מייצר.
 • עובד המקבל את שכרו על בסיס חודש או יותר יכול לקבל במקום הגמול מנוחה של שעה וחצי עבור כל שעת עבודה בזמן המנוחה השבועית, מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה.
 • במקרים מסוימים עובדים זכאים לתשלום גמול גלובלי. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

גובה הגמול עבור עבודה בימי חג

 • לעובד יהודי ימי חג הם מועדי ישראל ולעובד שאינו יהודי ימי חג הם מועדי ישראל או חגי דתו, לפי בחירת העובד. לרשימות החגים השונים, ראו דמי חגים.
 • על פי סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית יחולו גם על החגים.
 • שעות כניסת החג ויציאת החג הן בדומה לשעות כניסת השבת ויציאת השבת (למעט יום העצמאות). עובד שהתחיל את עבודתו בערב החג וסיים לעבוד לאחר שעת כניסת החג, זכאי לגמול עבור שעות עבודתו בחג.
דוגמה
 • עובד החל את עבודתו בערב חג בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
 • החג נכנס בשעה בשעה 17:30.
 • עבור השעה האחרונה של עבודתו (שחלה בתוך החג) זכאי העובד לגמול עבור העסקה בחג.

עובדים יומיים או שעתיים

 • עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שבהן עבד במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.
 • עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה - על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום השעות שבהן עבד בחג.
שימו לב
אם המחלוקת בין המעסיק לעובד תגיע לבית הדין לעבודה, הנטל להוכיח כי כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח, יוטל על המעסיק, כלומר: המעסיק הוא שצריך להוכיח כי העובד הועסק מרצונו, ואם לא יצליח להוכיח זאת, ייחשב העובד כמי שהוכרח לעבוד באותו יום.
 • החוק לא קובע כי מנוחת הפיצוי תהיה בתשלום. עם זאת, קיימים ענפים שבהם נקבע כי יינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.
דוגמה
 • עובדים בענף המלונאות המועסקים בחג, זכאים ליום מנוחה בתשלום בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג (על יום מנוחה זו הם יקבלו שכר רגיל למרות שנעדרו מהעבודה). הזכאות ליום מנוחה כפיצוי ניתנת גם אם החג חל בשבת.
 • עובדי שמירה ואבטחה וכן עובדי חברות ניקיון ותחזוקה המועסקים בחג זכאים ליום מנוחה בנוסף לגמול עבור עבודתם בחג, אך הם לא יקבלו שכר עבור יום מנוחה זה.

עובד במשכורת חודשית

 • עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג (כיוון שהמשכורת היא חודשית, הרי השכר הרגיל עבור יום חג משולם בכל מקרה גם אם העובד מועסק בחג וגם אם לאו, ולכן במקרה שהעובד מועסק בחג הוא זכאי לתוספת של 50% בלבד מערך שכרו היומי).
 • בנוסף, העובד זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שבהן עבד, במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועסק.
 • גם במקרים שבהם החג חל בשבת זכאי העובד לתוספת של 50% בלבד משכר עבודתו עבור שעות העבודה בחג (בנוסף למשכורת החודשית הרגילה), כלומר אין כפל תשלום בגין עבודה בחג שחל בשבת.
 • אם חל על העובד במקום העבודה הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / חוזה עבודה אישי / נוהג - הקובע תמורה עבור עבודה בחג בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור שנקבע בחוק, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

שעות נוספות

דוגמה
 • עובדת עבדה בשבוע מסוים 40 שעות בימים א'-ה'. שכרה של העובדת הוא 30 ש"ח לשעה ביום רגיל.
 • יום שישי היה יום חג והעובדת עבדה ביום זה 6 שעות.
 • עבור 2 שעות העבודה הראשונות בחג (עד למכסה השבועית של 42 שעות שבועיות), העובדת תהיה זכאית ל-45 ש"ח לשעה (150% מתוך 30 ש"ח).
 • עבור 2 שעות העבודה הנוספות בחג (מעבר ל-42 שעות שבועיות), העובדת תהיה זכאית ל-52.50 ש"ח לשעה (175% מתוך 30 ש"ח).
 • עבור 2 שעות העבודה האחרונות בחג (השעה הנוספת השלישית והרביעית), העובדת תהיה זכאית ל-60 ש"ח לשעה (200% מתוך שכר של 30 ש"ח).

עבודה במוצאי החג

 • עובדים המועסקים במוצאי חג זכאים לשכר רגיל, אולם אם עובד החל לעבוד במוצאי החג בטרם חלפו 36 שעות מאז סיים את עבודתו לפני החג, תיחשב העבודה במוצאי החג כעבודה ביום חג, המזכה את העובד בשכר בגובה 150%.
דוגמה
עובד סיים לעבוד בערב החג בשעה 13:00. אם מוצאי החג חל למחרת בשעה 20:00, והוא מתחיל לעבוד מיד במוצאי החג, הרי שכל עוד לא חלפו 36 שעות מאז הפקת עבודתו (בערב החג בשעה 13:00) הוא נחשב כמי שעובד בחג וזכאי לגמול עבור העסקה בחג. ולכן כל שעת עבודה במוצאי החג עד 01:00 אחר חצות, תזכה את העובד בגמול עבור העסקה בחג.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכות, ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • כמו כן במקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין העבודה במנוחה השבועית, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

הרחבות

ענף הרחבה ערך ספציפי
עובדי קבלן / חברות כוח-אדם
 • עובד קבלן במגזר הפרטי בלבד שעבד בחג זכאי לשכר רגיל בגין יום זה ובנוסף לתשלום בגובה התשלום המשולם עבור יום חופשה.
 • למרות זאת, אם העובד מועסק אצל מזמין הנוהג לשלם לעובדיו בגין עבודה בחג תוספת של 50% מהשכר ובנוסף מנוחת פיצוי, זכאי עובד הקבלן לאותו גמול ומנוחת פיצוי עבור עבודתו בחג.
גמול עבור העסקה בחג לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
עובדי שמירה ואבטחה
 • עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
 • אם במהלך החג מועסק העובד בשעות נוספות הוא יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג.
גמול עבור העסקה בחג לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי אולמות וגני אירועים
 • עובדים באולמות ובגני אירועים המועסקים בחג, זכאים לתוספת של 50% לשכר הרגיל ובנוסף ליום מנוחה חלופי, שעבורו הם מקבלים שכר.
גמול עבור העסקה בחג לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי ענף המלונאות על-פי סעיפים 27 ו-28 ל צו ההרחבה בענף המלונאות זכאים העובדים בענף המלונאות לתשלום עבור עבודתם בחג כדלקמן:
 • עובד שעבד בשבת זכאי לתוספת של 50% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 150% משכר שעת עבודה,
 • עובד שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 150% משכר שעת עבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה בתשלום.
 • ביום כיפור -זכאי כל עובד שעבד בפועל בתחום 24 השעות הראשונות של יום כיפור, לתוספת בשיעור של 150% על ערך שעת העבודה ובסה"כ ישולם לו 250% משכר שעת העבודה, ובנוסף יהיה זכאי ליום מנוחה התשלום.
 • ליל סדר הפסח- בעד כל שעת עבודה בפועל במשמרת ליל סדר פסח, זכאי כל עובד יהודי לתוספת של 100% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 200% משכר שעת העבודה.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות