אסיר המכור לסמים ומעוניין להיגמל רשאי לבקש להצטרף לאחת מתוכניות הגמילה המופעלות בבית הסוהר
במידת הצורך ניתן לקבל טיפול במתדון


אסיר המכור לסמים ומעוניין להיגמל רשאי לבקש להצטרף לאחת מתוכניות הגמילה הפועלות בבית הסוהר.

 • אסיר מכור לסמים שאינו משתתף בתוכנית גמילה עשוי לקבל טיפול באמצעות מתדון.

מי זכאי?

 • אסיר המכור לסמים ומעוניין להיגמל.

תהליך מימוש הזכות

 • על אסיר המעוניין להתחיל בטיפול גמילה לפנות אל העובדת הסוציאלית בכלא ולבקש להשתלב בטיפול.
 • העובדת הסוציאלית תחווה דעתה בעניין האסיר ותפנה לגורמים הרלוונטיים בכלא, כגון רופא נרקולוג (רופא מומחה להתמכרויות וטיפול בהן) ומנהל אגף, אשר יבדקו גם הם את התאמת האסיר לתוכנית גמילה.
 • אסירים שאובחנו כמשתמשים, מעוניינים ומתאימים לטיפול גמילה מופנים למרכזי גמילה של שב"ס:
  • בכלא חרמון מופעל מרכז הגמילה הארצי של שב"ס. בתוכנית משולבים אסירים מכל בתי הסוהר בארץ, לאחר שעברו אבחון ובדיקות התאמה.
  • בכל אחד מבתי הסוהר פועל מג"ש (מרכז גמילה ושיקום) של שב"ס.
 • במרכזי הגמילה פועלות תוכניות שונות לגמילה מסמים, כגון:
  • קבוצות N.A (נרקומנים אנונימיים): קבוצות תמיכה ושיתוף שנפגשות לשיחה ותמיכה הדדית בהנחיית מדריכים מקצועיים מהקהילה או בהדרכת אסירים בעלי רקע של שימוש בסמים. בקבוצה נפגשים אנשים אשר חווים חוויות דומות, נתקלים במצבים דומים ובעלי רקע חיים דומה ועוזרים אחד לשני להתגבר.
  • תוכנית 12 הצעדים: תוכנית בת 12 צעדים במהלכה עובר המכור תהליך משלב ההכרה בתופעת ההתמכרות וההודאה בה ועד שלב הגמילה. את התוכנית מלווה חונך בעל רקע של שימוש בסמים והיא מספקת תמיכה קבוצתית ואישית.

ערעור על החלטה שלא לאפשר לאסיר להשתלב בתוכנית גמילה

 • במקרה שהוחלט שלא לאפשר לאסיר להשתלב בתוכנית גמילה ביכולתו להגיש עתירה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי שנמצא באזור בית הסוהר בו הוא מרצה את מאסרו.

טיפול באמצעות מתדון

 • אסיר שאובחן כמשתמש בסמים אך עדיין אינו מתאים לטיפול גמילה, לא משולב בתוכנית טיפול ועשוי לקבל טיפול באמצעות מתדון (תחליף סם).
 • הטיפול במתדון יינתן בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולפי הוראות נוהל זה של שירות בתי הסוהר.

אגף נקי מסמים (נ"ס)

 • שירות בתי הסוהר עורך הפרדה בין האסירים המשתמשים בסמים לאלה הנקיים מסמים, באמצעות חלוקה לאגפים שונים:
  • אגף נקי מסמים (נ"ס) - באגפים נקיים מסמים שוהים אסירים אשר מעולם לא השתמשו בסמים ואסירים שהיו מכורים ועברו תהליך גמילה.
  • אגפים שאינם נקיים מסמים - באגפים שאינם נקיים מסמים משולבים אסירים שיש אינדיקציה על כך שהם משתמשים בסמים.
 • אסיר המבקש לעבור לאגף נקי מסמים, יחתום על הצהרה שאינו משתמש בסמים.
 • כדי להבטיח שהאסירים באגפים נקיים מסמים שומרים על ניקיון מסמים מבוצעות באגפים אלו בדיקות שתן בהסכמת האסירים, לאיתור שימוש בסמים.
 • הימצאות סם בשתן או סירוב לבדיקה, משמשים עילה להרחקת האסיר מהאגף.

חשוב לדעת

 • אסיר שייגמל מסמים במהלך המאסר ויעבור דרך שיקומית משמעותית, יגדיל את סיכוייו לצאת לחופשות ולהשתחרר שחרור מוקדם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.