הקדמה:

גמלת דמי ליווי היא תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בניידותם
סכום הגמלה הוא 2,364 ש"ח בחודש (נכון ל-2021)
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה


דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בפעילויות המצריכות ניידות.

 • נכון ל-2021, סכום דמי הליווי הוא 2,364 ש"ח בחודש (בעקבות השוואתו לסכום קצבת ניידות).

מי זכאי?

 • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה שגילם 18 ומעלה, המנהלים חיים עצמאיים בקהילה (כולל מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית המאפשרת חיים עצמאיים בקהילה, כגון יחידה עצמאית בהוסטל או בדיור מוגן).
 • זאת, אם לפני שהגיעו לגיל 67, החל להתקיים לגביהם לפחות אחד מהמצבים הבאים:
  • היעדר ראייה מוחלט.
  • חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה (גם לאחר שהם נעזרים במשקפיים).
  • שדה ראייה של 10 מעלות ומטה בעין הטובה (גם לאחר שהם נעזרים במשקפיים).

מי לא זכאי

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך בדיקת הזכאות לדמי ליווי כלול אוטומטית בבדיקת זכאות לתעודת עיוור, ויישום ההחלטה מובא לידיעת הפונה במכתב אישי.
 • התהליך זהה גם למי שכבר נמצאת ברשותם תעודת עיוור, ומעוניינים לבדוק רק את זכאותם לדמי ליווי (כגון בעלי תעודת עיוור צעירים שהגיעו לגיל 18 או שחלה החמרה במצב ראייתם).
 • לפירוט התהליך ראו תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • מי שאושרה להם הזכאות, צריכים להעביר את המסמכים הבאים:
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור על ניהול חשבון מהבנק.
  • טופס הצהרה (נספח ד' להוראת התע"ס).
  • אישור מביטוח לאומי על גובה קצבת נכות/קצבת שירותים מיוחדים.
 • את המסמכים יש לשלוח אל:
  • שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה - רש"ט, משרד הרווחה
  • רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.
 • דמי הליווי ישולמו ישירות לחשבון הבנק של הזכאים בין ה-15 ל-20 בכל חודש.
 • הזכאות לדמי ליווי תחושב ממועד האישור של רופא האמון (או ממועד החלטת ועדת העררים במקרה של ערעור).
 • אם הזכאות אושרה בעקבות תביעת נכות מהמוסד לביטוח לאומי (שמעביר את פרטי הזכאים למשרד הרווחה), הזכאות תחל ממועד קיום הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי שאישרה את סעיפי הלקות הרפואית.

בקשה לעיון נוסף

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של שירות רש"ט לגבי זכאותם לדמי ליווי רשאים להגיש בקשה לעיון נוסף, תוך 45 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.
 • הבקשה תופנה לרכז/ת תחום עיוורים בשירות רש"ט.
 • הפונים יפרטו בכתב את הנימוקים לבקשתם ויצרפו מסמכים רפואיים עדכניים על מצב הראייה שלהם, התומכים בבקשה:
  • סיכום תיק רפואי בנושא עיניים או סיכום 3 ביקורים אחרונים
  • בדיקות הדמיה
  • מסמכים רפואיים אחרים התומכים בבקשה
 • הפונים עשויים להתבקש לעבור בדיקות נוספות, בהתאם למקרה.

בדיקה חוזרת

 • מי שלא אושרה להם הזכאות לדמי ליווי, רשאים להיבדק שוב אצל רופא אמון של משרד הרווחה כעבור שנה.
 • מי שחלה החמרה במצב הראייה שלהם, רשאים להיבדק שוב לפני שתמה שנה ממועד הבדיקה הקודמת, אם יציגו אישור מרופא עיניים לגבי ההחמרה.

איסור על עיקול דמי ליווי

 • לא ניתן לעקל דמי ליווי שמגיעים לעיוורים או לקויי ראייה, גם אם נפתחו נגדם הליכי הוצאה לפועל.
 • אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך 30 ימים מרגע שהועברו אליו (לאחר 30 יום ניתן יהיה לעקל כספים אלה מתוך החשבון, אם החייב לא משך אותם עדיין).
 • למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • דמי ליווי אינם מחושבים כהכנסה לצורך זכאויות שונות מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • במשפחה שבה שני בני הזוג עיוורים, הזכאות תחושב בנפרד לכל אחד מהם.
 • החל ממרץ 2018 משולמים דמי ליווי בשיעור אחיד לכל הזכאים (כולל מי שאינם לומדים או עובדים) וכן לנשים שזכאותן החלה לפני גיל 67 (במקום גיל 62 לפני כן).
 • בעקבות פסיקת בג"ץ (ראו "פסקי דין" בהמשך), שיעור דמי הליווי הושווה לסכום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, רטרואקטיבית מדצמבר 2018. למידע נוסף ראו הודעת משרד הרווחה מיום 08.09.2020.

פסקי דין

 • בג"ץ 8202/17 (באתר נבו)- יש להעלות את שיעור דמי הליווי כך שישתווה לסכום קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, רטרואקטיבית מיום 05.12.2018.

חקיקה ונהלים


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות