בת זוג של מי שנפטרה, עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת
בני זוג גברים אינם זכאים לגמלה זו
להסבר על תהליך מימוש הזכות ראו: גמלת שאירים מיוחדת


 • על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי, בת זוג של אישה שנפטרה עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת אם היא עומדת בשאר התנאים הנדרשים בחוק.
 • לצורך תשלום הגמלה תיחשב בת הזוג שנותרה בחיים כאלמנה.
 • ילדיהן של בנות הזוג עשויים להיות זכאים אף הם לתשלום הגמלה אם הם עומדים בשאר התנאים הנדרשים לצורך הגדרתם כיתומים.
 • גברים אינם זכאים לגמלה זו (הניתנת מעצם הגדרתה לנשים בלבד).

מי זכאי?

 • שאירים של תושב ישראל שעלה לארץ אחרי גיל 62 ונפטר:
 • במקרה של תושבת ישראל שעלתה לארץ אחרי גיל הפרישה ונפטרה:
  • אם היא ענתה על הגדרת עקרת בית האלמן והיתומים לא יהיו זכאים לגמלה מיוחדת.
  • אם היא לא ענתה על הגדרת עקרת בית היתומים יהיו זכאים לגמלה מיוחדת בהתאם לתנאים (האלמן לא יהיה זכאי).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין:
  • בת זוג של עולה שעלתה לארץ אחרי גיל פרישה ונפטרה תהיה זכאית לגמלה מיוחדת (בהתאם לתנאים).
  • בן זוג של עולה שעלה לארץ אחרי גיל 62 ונפטר לא זכאי לגמלה.

תנאי הזכאות

 • הגמלה תשולם לשאירים אם יתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הנפטרים היו תושבי קבע שעלו לארץ לפי חוק השבות ונעשו תושבי ישראל אחרי הגיל שבו אפשר להיות מבוטחים.
  2. השאירים עומדים במבחן הכנסות.
  3. השאירים לא מקבלים קצבה אחרת, או שהם מקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על פסקי דין בנושא להט"ב לחצו כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות