הקדמה:

בת זוג של מי שנפטרה, עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת
בני זוג גברים אינם זכאים לגמלה זו
להסבר על תהליך מימוש הזכות ראו: גמלת שאירים מיוחדת


  • על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי, בת זוג של אישה שנפטרה עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת אם היא עומדת בשאר התנאים הנדרשים בחוק.
  • לצורך תשלום הגמלה תיחשב בת הזוג שנותרה בחיים כאלמנה.
  • ילדיהן של בנות הזוג עשויים להיות זכאים אף הם לתשלום הגמלה אם הם עומדים בשאר התנאים הנדרשים לצורך הגדרתם כיתומים.
  • גברים אינם זכאים לגמלה זו (הניתנת מעצם הגדרתה לנשים בלבד).

מי זכאי?

  • השאירים הזכאים הם: אלמנה או יתום של המנוח.
  • אם נפטרה עקרת בית נשואה שעלתה לארץ לאחר גיל 60-62, שאיריה לא יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
  • אם נפטרה עולה שאינה עקרת בית, רק ילדיה יהיו זכאים לגמלה.
  • אלמנה ללא ילדים שאינה זכאית לגמלת שאירים מיוחדת בגלל שגילה פחות מ-40, תקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות).
  • במקרה של בני זוג מאותו מין: בת זוג של מי שנפטרה זכאית לגמלה. בני זוג (גברים) מאותו מין אינם זכאים לגמלה זו.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על פסקי דין בנושא להט"ב לחצו כאן.

גורמי ממשל

תודות