הקדמה:

קצבת שאירים משולמת לשאירים של נפטר/ת, ביניהם לילדים העונים על הגדרת יתום
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לאלמנות, אלמנים ויתומים של תושבי ישראל שנפטרו.