אישה מוגדרת כאלמנה שזכאית לקצבת שאירים מביטוח לאומי אם הייתה נשואה למבוטח או ידועה בציבור שלו לפני שנפטר (כולל בת זוג של מבוטחת שנפטרה), בהתאם לתנאים שיפורטו
אלמנה שטרם מלאו לה 40 ואין לה ילדים לא זכאית לקצבת שאירים, אלא למענק שאירים חד פעמי

כדי להיות זכאית לקצבת שאירים כאלמנה יש לענות על התנאים שיפורטו בהמשך.

 • אלמנה שעדיין לא מלאו לה 40 ואין לה ילדים לא זכאית לקצבת שאירים, אלא למענק שאירים (תשלום חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות שאירים חודשיות).

אישה נשואה או ידועה בציבור

 • אישה מוכרת כאלמנה אם הייתה נשואה למבוטח או ידועה בציבור שלו, חיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. היא חיה עם המבוטח במשך שנה אחת לפחות עד לפטירתו, או חצי שנה - אם הייתה בת 55 לפחות כאשר נפטר.
  2. היא ילדה למבוטח ילד.
דוגמה
למבוטח שנפטר הייתה ידועה בציבור. הם התגוררו יחד 25 שנה וניהלו משק בית משותף. הביטוח הלאומי הכיר בה כאלמנתו והיא זכאית לקצבת שאירים בתנאי שמתקיימים שאר תנאי הזכאות.
דוגמה
אישה בת 57 נישאה למבוטח 8 חודשים לפני פטירתו. הביטוח הלאומי הכיר בה כאחד משאיריו, היות שהיו נשואים מעל לחצי שנה והיא עברה את גיל 55.

אישה פרודה

 • אישה שהייתה פרודה מהמבוטח זכאית לקצבת שאירים אם בנוסף לתנאי מתוך שני התנאים שצוינו בסעיף הקודם ("אישה נשואה או ידועה בציבור"), היא עונה גם על אחד מאלה:
  1. בני הזוג היו בנפרד פחות מ-36 חודשים (3 שנים).
  2. בשנת חייו האחרונה של המבוטח או בחלק ממנה בני הזוג התגוררו ביחד (אפילו אם יום אחד).
  3. בשנת חייו האחרונה או בחלק ממנה, המבוטח שילם לה מזונות או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילם).
  4. לפני פטירתו, המבוטח קיבל עבורה תוספת לקצבת זיקנה או לקצבת נכות.
דוגמה
שנתיים לפני פטירתו, המבוטח ואשתו נפרדו אחרי שהיו נשואים במשך 30 שנה. היות שהיו בנפרד פחות מ-36 חודשים, הפרודה הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כאלמנתו.
דוגמה
מבוטח חי בנפרד מאשתו במשך 5 שנים. בשנת חייו האחרונה כשהייתה הידרדרות במצבו התפקודי, פרודתו חזרה לגור אתו. עקב כך, הכיר בה הביטוח הלאומי כאלמנתו.
 • בנות זוג מאותו מין - בכל מקרה שמוכח כי בנות זוג חיו חיי זוגיות כידועות בציבור ואחת מבנות הזוג נפטרה, יש לבחון את הזכאות של בת זוגה לקצבה.
  • יש לבחון תחילה אם המנוחה אכן הייתה מבוטחת.
  • אם הייתה מבוטחת, יש לבחון אם בת זוגה עונה על הכללים שמגדירים אלמנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות