הקדמה:

אישה מוגדרת כאלמנה הזכאית לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי, אם היא עונה על התנאים המפורטים בהמשך (ומתקיימים שאר תנאי הזכאות)
אלמנה שטרם מלאו לה 40 ואין לה ילדים אינה זכאית לקצבת שאירים, אלא למענק שאירים חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כדי להיות זכאית לקבלת קצבת שאירים כאלמנה יש לענות על התנאים שיפורטו בהמשך.

 • אלמנה שעדיין לא מלאו לה 40 שנה ואין לה ילדים אינה זכאית לקצבת שאירים, אלא למענק שאירים (תשלום חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות שאירים חודשיות).

אישה נשואה או ידועה בציבור

 • אישה מוכרת כאלמנה על-ידי המוסד לביטוח לאומי לצרכי זכאות לגמלת שאירים, אם היתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, חיתה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
 1. היא היתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, במשך שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר).
 2. היא ילדה לנפטר ילד.
דוגמה
לגבר שנפטר היתה ידועה בציבור. הם התגוררו ביחד במשך 25 שנה וניהלו משק בית משותף. הביטוח הלאומי הכיר בה כאלמנתו והיא זכאית לקצבת שאירים בתנאי שמתקיימים שאר תנאי הזכאות.
דוגמה
8 חודשים לפני פטירתו, הנפטר נישא לאישה בת 57. הביטוח הלאומי הכיר בה כאחד משאיריו, היות שהיו נשואים מעל לחצי שנה והיא עברה את גיל 55.

אישה פרודה

 • אישה שפרודה מהנפטר זכאית לגמלת שאירים אם בנוסף לתנאי מתוך שני התנאים שצויינו בסעיף הקודם (לגבי אישה נשואה או ידועה בציבור), היא עונה גם על אחד מאלה:
 1. בני הזוג היו בנפרד פחות מ-36 חודשים (3 שנים).
 2. בשנת חייו האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה (אפילו יום אחד), בני הזוג התגוררו ביחד.
 3. בשנת חייו האחרונה או בחלק ממנה, הנפטר שילם לה מזונות או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם).
 4. לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.
דוגמה
שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אחרי שהיו נשואים במשך 30 שנה. היות שהיו בנפרד פחות מ-36 חודשים, הפרודה הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כאלמנת הנפטר.
דוגמה
הנפטר חי בנפרד מאשתו במשך 5 שנים. בשנת חייו האחרונה, כשחלה הידרדרות במצבו התפקודי, פרודתו חזרה לגור אתו. עקב כך, הכיר בה הביטוח הלאומי כאלמנתו.
 • בנות זוג מאותו מין - בכל מקרה שמוכח כי בנות זוג חיו חיי זוגיות כידועות בציבור ואחת מבנות הזוג נפטרה, יש לבחון את זכאותה של הנותרת לקצבה.
  • יש לבחון תחילה אם המנוחה אכן היתה מבוטחת.
  • אם היתה מבוטחת, יש לבחון את הזכאות בהתאם למבחנים הקבועים בחוק לעניין אלמנה.

פסקי דין

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות