הקדמה:

עקרת בית על-פי חוק הביטוח הלאומי היא תושבת ישראל נשואה (או ידועה בציבור) שאינה עובדת, ובן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר עקרת בית כתושבת ישראל נשואה (לא כולל עגונה) או ידועה בציבור, שמתקיימים לגביה שני התנאים הבאים:

  1. בן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי (בביטוח זיקנה ושאירים)
  2. היא אינה עובדת כשכירה או כעצמאית

חשוב לדעת