הקדמה:

מי שקיבל בירושה דירת מגורים מזכה, יכול למכור אותה בפטור ממס שבח, בהתקיים תנאים מסוימים
הזכאות לפטור לא תלויה במספר הדירות שבבעלות המוכר או בניצול פטורים אחרים בעבר
לפרטים ראו סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)


העברת דירה בירושה אינה מהווה עסקה ואינה מחייבת במס. עם זאת, החבות במס שבח עלולה להתעורר כאשר היורש מבקש למכור את הדירה.

 • בתנאים מסוימים, היורש עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח על דירה שהתקבלה בירושה.
 • מומלץ להשתמש בפטור זה כאשר ניתן, משום שפטור זה מתווסף לכל פטור אחר שהמוכר עשוי להיות זכאי לו, והשימוש בו לא יפגע בזכותו של המוכר לעשות שימוש בעתיד בפטורים אחרים.

מי זכאי?

 • מי שמבקש למכור דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה, ועומד בכל תנאים הבאים:
  1. הוא בן זוגו או צאצא של המוריש, או שהוא בן זוגו של צאצא של המוריש (שימו לב: הפטור לא תקף כאשר הורה יורש ילד).
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד. לעניין זה, נקבע בפסיקה כי מספיק שהיה בבעלות המוריש גם חלק מדירה נוספת כדי לשלול את הפטור. למידע נוסף ראו פסק דין בנושא.
  3. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה פטור ממס שבח במכירה, לפי פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.
 • ניתן לעשות שימוש בפטור זה גם אם ליורש-המוכר יש מספר דירות בבעלותו וגם אם ניצל בעבר פטורים אחרים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • במקרה שמדובר בכמה יורשים, הסכם בין יורשים עשוי לסייע בתכנון מס יעיל, ומומלץ לפנות למומחה בתחום.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים