דמי מחיה ליתומים (שאירים) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דמי מחיה חודשיים משולמים ליתומים הלומדים בישראל, בהתאם לתנאי הזכאות
לילדים שהוריהם מקבלים קצבת שאירים ותוספת בעדם, דמי המחיה הם בסך 571 ש"ח (נכון לשנת 2018)
לילדים שהוריהם אינם מקבלים קצבת שאירים, דמי המחיה הם בסך 790 ש"ח (נכון לשנת 2018)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי מחיה משולמים ליתומים הלומדים בישראל ושעיקר זמנם מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.

 • דמי המחיה לילדים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים ותוספת בעדם, הם בשיעור 571 ש"ח, נכון לשנת 2018.
 • דמי המחיה לילדים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים, הם בשיעור 790 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2018.
 • יתום משני הורים המקבל שתי קצבאות שאירים זכאי לדמי מחיה מכוחו של כל הורה.
 • לפרטים על שיעור דמי המחיה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • יתום שעקב פטירת הורהו משולמת קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • עיקר זמנו מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית.
  • הוא סיים 8 שנות לימוד חובה.
  • החזקתו אינה על חשבון המדינה.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
 • אלמן או אלמנה זכאים לקבל דמי מחיה עבור ילדיהם, גם אם לא משולמת תוספת קצבה בעבורם.

מי לא זכאי

 • יתום שלא מלאו לו 20, והוא לומד במוסד חינוכי שאושר בחוק (כגון אוניברסיטה, מכללה, או ישיבה גבוהה), אינו זכאי לדמי מחיה.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני פתיחת שנת הלימודים המוסד לביטוח לאומי שולח טופס תביעה לדמי מחיה למשפחת הנפטר.
 • יש למלא את הטופס ולצרף אליו אישור על הכנסות ואישור מבית הספר על לימודי הילד.
 • יש לשלוח את התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, עבור מחלקת זיקנה ושאירים.
 • עבור כל שנת לימודים יש למלא טופס תביעה לדמי מחיה.

מבחן ההכנסות לזכאות

 • תקרת ההכנסה המותרת להורה עם יתום אחד לצורך זכאותו לדמי מחיה היא 11,293 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2018.
 • עבור יתום נוסף, יתווספו לסכום ההכנסה המותרת 615 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2018.

חשוב לדעת

 • דמי המחיה אינם מועברים למשרד הרווחה. במקרים שבהם משרד הרווחה מקבל את קצבת השאירים עבור היתומים, ישולמו דמי המחיה למשפחה, או למשפחת אומנה או לאפוטרופוס (בהתאם למקרה).


גורמי ממשל


תודות