אלמן של מבוטחת בביטוח שאירים זכאי לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי, אם הוא עונה על התנאים שיפורטו
אלמן שלא עונה על תנאי הזכאות לקצבה עשוי להיות זכאי למענק שאירים חד פעמי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים, של תושבי ישראל שנפטרו.

 • אלמן יהיה זכאי לקצבה אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא היה נשוי לנפטרת או שהיה ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה).
  2. הנפטרת הייתה מבוטחת בביטוח שאירים וצברה את תקופת האכשרה הנדרשת (אם לא הושלמה תקופת אכשרה ונותרו יתומים, רק הם יהיו זכאים לקצבת שאירים).
  3. הוא עונה על אחד משני אלה:
   • הכנסותיו לא עולות על 7,146 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024. לפרטים ראו "מבחן הכנסות" בהמשך.
   • יש עמו יתום/ה מהנפטרת שמזכה אותו בקצבת שאירים ללא תלות במבחן הכנסות.
 • גבר שחי בנפרד מהנפטרת, צריך לענות בנוסף לתנאים שצוינו גם על אחד מהתנאים הבאים:
  • תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת, או בחלק ממנה, הם גרו יחד.
 • בכל מקרה שמוכח כי בני זוג מאותו המין חיו חיי זוגיות כידועים בציבור ואחד מבני הזוג נפטר, יש לראות את בן זוגו כאלמן ולבחון את זכאותו על פי המבחנים הקבועים בחוק (מבחן הכנסות).
שימו לב
אלמן מתחת לגיל 40 וללא ילדים אינו זכאי לקצבת שאירים, אך עשוי להיות זכאי למענק שאירים חד פעמי.

מבחן הכנסות

 • מבחן ההכנסות (עד 7,146 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024), מחושב על-פי הכנסתו השנתית (ברוטו) של האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת האישה או בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה).
 • לשיעורי מבחן ההכנסות בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • החל מחודש ינואר שאחרי פטירת האישה ייבדקו הכנסותיו לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר).
 • תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תילקח בחשבון כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • ההכנסות הבאות לא נלקחות בחשבון במלואן, אלא מופחתים מהן 1,905 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024:
  • הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי. דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.
  • הכנסה מפנסיה שמשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה.
  • הכנסה חודשית שמשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוחית אחרת שמניבה הכנסה חודשית.
 • סכום קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) שמשולם לאלמן נלקח בחשבון במלואו לצורך חישוב הכנסותיו החודשיות.
 • פנסיית שאירים:
  • לאלמן שמקבל פנסיית שאירים מכוח אשתו המנוחה ועובד כשכיר, הכנסה זו תילקח בחשבון לצורך חישוב הכנסותיו החודשיות לאחר שיופחת ממנה סכום מסויים.
  • לאלמן שמקבל פנסיית שאירים ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסה זו תילקח בחשבון במלואה.
 • תגמול לנפגע פעולת איבה:
  • לאלמן שמקבל תגמול לנפגע פעולת איבה ועובד כשכיר, הכנסה זו לא תילקח בחשבון.
  • לאלמן שמקבל תגמול לנפגע פעולת איבה ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסה זו תחושב במלואה.
 • תגמול לנכה רדיפות הנאצים:
  • לאלמן שמקבל ממשרד האוצר תגמול לנכה רדיפות הנאצים ועובד כשכיר, הכנסתו מהתגמול אינה נלקחת בחשבון.
  • לאלמן שמקבל ממשרד האוצר תגמול לנכה רדיפות הנאצים ועובד כעצמאי או שאינו עובד, הכנסתו מהתגמול תחושב במלואה.

חשוב לדעת

 • אלמן שלא זכאי לקצבת שאירים עשוי לקבל בתנאים מסוימים מענק שאירים (תשלום חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות שאירים חודשיות).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות