בערך זה מפורטים כללים והגבלות שנקבעו לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות בעבודות שעשויות להיות מסוכנות עבורן מבחינה בריאותית


תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001 קובעות כללים והגבלות לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות בעבודות שעשויות להיות מסוכנות עבורן מבחינה בריאותית.

  • הכללים חלים על מעסיקים במקומות העבודה שיפורטו בהמשך, כולל מעסיקים בפועל של עובדי חברות כוח אדם.
  • מקומות העבודה שמפורטים בהמשך ומעסיקים נשים שטרם מלאו להן 45 שנה מחויבים להציג את התקנות במקום בולט לעין, שלעובדות יש גישה חופשית אליו, ולציין את גורמי הסיכון הקיימים במקום העבודה.

מי זכאי?

  • אישה המשתייכת לאוכלוסיות שיפורטו בהמשך, כולל סטודנטית ומתמחה השוהה במסגרת לימודיה במוסד רפואי (בית חולים, מרפאה או מעבדה מיקרוביולוגית).

נשים עד גיל 45

עבודות אסורות לנשים עד גיל 45

חיסון נגד אדמת לעובדות במוסד חינוכי או רפואי

עבודה עם חשיפה לקרינה מייננת

נשים בהיריון

איסור על העסקה בעבודות מסוכנות

הגבלת חשיפה לקרינה מייננת

נשים מניקות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים