הגבלת אחריות האפוטרופוס לנזקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ישנם מקרים בהם אפוטרופוס אינו אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופוסו או לרכושו

בית המשפט רשאי לקבוע, כי האפוטרופוס לא יהיה אחראי לנזק שגרם לאדם במקרים הבאים:

  1. אם פעל בתום לב, כלומר ביושר וללא כוונה להרע או להזיק, וכוונתו הייתה לטובת האדם שהוא אפוטרופוסו.
  2. אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, או קיבל את אישור בית המשפט, מראש או בדיעבד, לפעולה שגרמה את הנזק.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתווף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות