הגדלת קצבת גמלאי צה"ל לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים פנסיה מצה"ל, זכאים בתנאים מסויימים להגדלת הפנסיה, במידה ואינם מקבלים קצבה חודשית לניצולי שואה
שיעור התוספת הינו לרוב 3% מהקצבה
קבלת תשלום חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות אינה שוללת את הזכאות להגדלת הפנסיה

מקבל קצבה כגמלאי כוחות הבטחון (צה"ל) שהוא ניצול שואה אך אינו מקבל קצבה חודשית כניצול שואה, עשוי להיות זכאי להגדלת אותה קצבה (בדרך כלל ב-3%).

  • גם שאיריהם של ניצולי שואה (בד"כ האלמן\ה) עשוים לקבל את ההטבה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל היחידה הצבאית ממנה מתקבלת הקצבה, ולבקש תוספת לקצבה לפי החלטת הממשלה מיום 13/10/2002

חשוב לדעת

  • נציב תלונות הציבור קבע כי קבלת תשלום חד-פעמי של 5,000 מרק (כיום 2556 אירו) מקרן הסיוע של ועידת התביעות איננה מונעת הגדלת אותן קצבאות (דו"ח שנתי 21 משנת 1993 עמ' 31)

ארגוני סיוע

ניצולי שואה/ארגוני סיועניצולי שואה/ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תודות