הגדרות שונות של יורשים מאפשרות התאמה לנסיבות עתידיות ולתנאים שבהם מעוניין המוריש
על התנאים להיות סבירים, תנאי לא סביר עלול להיפסל על ידי בית המשפט לענייני משפחה

חוק הירושה מאפשר למוריש להגדיר בצוואתו הגדרות של יורשים ותנאים שונים שיותאמו לנסיבות ומצבים עתידיים.

אזהרה
 • על התנאים לירושה להיות סבירים והגיוניים, ואם בית המשפט יתרשם כי תנאי בצוואה הוא בלתי סביר, הוא עלול לפסול את התנאי.
 • מסיבה זאת, אם מעוניינים להציב תנאים לירושה בצוואה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין טרם עריכת הצוואה.

יורש במקום יורש

 • החוק מאפשר לאדם לקבוע יורש חלופי למקרה שבו היורש הראשון לא יוכל לרשת מסיבה כלשהי. בכך המצווה מבטיח כי רצונו יוגשם במלואו, תוך לקיחה בחשבון של כל האפשרויות שעשויות להתרחש.
 • המצווה רשאי לקבוע כי היורש החלופי יירש בכל אחד ממקרים הבאים:
  • היורש הראשון מת לפני המצווה.
  • היורש הראשון יימצא פסול מלרשת.
  • היורש הראשון ויתר על המגיע לו בצוואה, ולא עשה זאת לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
 • המצווה רשאי לצוות באופן זה גם ליותר משניים, כלומר לקבוע יותר מיורש חלופי אחד.

יורש אחר יורש

 • בדומה להסדר של יורש במקום יורש, גם כאן מנסה המחוקק לאפשר למצווה לקבוע תנאים שיבטיחו כי צוואתו תגיע בדיוק למי שהוא חפץ בכך, גם אם יתרחשו מאורעות שונים במשך הזמן.
 • המצווה רשאי לצוות לשניים, כך שהשני יזכה אחרי שהראשון כבר ירש, וזאת בכפוף לתנאים מסוימים:
 • היורש השני יזכה אם היורש הראשון נפטר, או בהתקיים תנאי מסוים אותו קבע המצווה, או בהגיע מועד אותו קבע בצוואתו, הכל לפי המוקדם ביותר.
דוגמה
אדם מצווה את דירתו לבת זוגו, כאשר הדירה תעבור מבת הזוג אל בנו של המנוח לאחר 15 שנה, או אחרי שבת הזוג תמות - לפי היארוע המוקדם ביותר.
 • כדי למנוע שליטה אינסופית של המצווה על הדורות הבאים, ניתן לצוות בדרך זו לשני יורשים בלבד, אלא אם כן היורשים הבאים בתור כבר נולדו בעת עשיית הצוואה.

יורש על תנאי דוחה

 • "תנאי דוחה" הוא תנאי, שרק כאשר הוא מתקיים זוכה היורש בירושה.
 • המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה רק כאשר יתקיים תנאי או יגיע מועד מסוים.
 • עד התקיימות התנאי, ינוהל הרכוש או הנכס על ידי מנהל העיזבון.
דוגמה
אדם המצווה סכום כסף מסוים לבנו, אם יתחיל ללמוד באוניברסיטה.

אם התנאי לא מתקיים

 • במקרה שהמצווה לא קבע מי יזכה אם התנאי לא יוכל להתקיים, יזכו היורשים על פי דין.
 • מסיבה זו רצוי שהמצווה כן יקבע מי יזכה אם התנאי לא יתקיים.
דוגמה
אישה מורישה את דירתה לבנה הבכור, אשר יקבלה רק כאשר יתחתן. במקרה שלא יתחתן עד גיל מסוים, תעבור הדירה לבנה השני.

יורש על תנאי מפסיק

 • "תנאי מפסיק" הוא תנאי, אשר לפיו אדם מסוים הוא אכן היורש, אך אם יקרה ארוע מסוים או יגיע מועד מסוים, יחדל מלהיות יורש, וזכותו תעבור לאחר.
דוגמה
אדם מוריש לבתו מכונית, ומצווה כי אם הבת תפסיק את לימודיה לפני שתקבל תואר - היא תחדל מלהיות היורשת של המכונית.

אם התנאי מתקיים

 • המצווה רשאי לקבוע למי יעבור אותו חלק בירושה במקרה שבו התנאי התקיים או הגיע המועד.
דוגמה
אדם קובע כי בנו יירש את דירת המגורים שלו למשך תקופה של עשר שנים. בתום עשר השנים תועבר הדירה לבעלותה של בתו.
 • במקרה שבו המצווה לא קבע מי יזכה כאשר יתקיים התנאי או יגיע המועד, יזכו היורשים על פי דין.

יורש המחויב לדבר מה

 • המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשייתו, במה שקיבל מהעיזבון.
דוגמה
אדם המצווה לבנו סכום כסף כדי שיופקד בקופת חיסכון וישמש אך ורק ללימודיו של נכדו.
דוגמה
אדם המצווה לבתו את חנותו כדי שתמשיך להפעילה ולא תמכור אותה.
 • החוק קובע כי כל מי שמעוניין במילויה של החובה, יכול לדרוש את קיומה. כך למשל, נכדו של הסב המנוח בדוגמה לעיל יכול לדרוש מאביו את סכום הכסף לשם מימון לימודיו. במקרה שקיים עניין לציבור - גם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יכולים לדרוש את ביצוע החובה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

תודות