הקדמה:

מיד לאחר שנושה מגיש לבית-המשפט בקשה לתת נגד החייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), עליו להגיש העתק מהבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי)
נושה שאינו מיוצג רשאי להגיש את העתק הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון (ממוחשב)
נושה מיוצג, נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
למידע נוסף ראו הגשת העתק בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון


אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

מיד לאחר שנושה מגיש לבית-המשפט בקשה כי יינתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) נגד החייב ובתוך 24 שעות, עליו להגיש העתק מבקשה זו לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).

 • נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את העתק הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של נושה, נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיק בית-המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" באתר הרשות השופטת.

למי ואיך פונים

 • את העתק הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל תיק חדלות הפירעון. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לנושה עם חותמת אישור הגשה.
 • יש לשים לב כי העתק הבקשה, כולל, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • פרטי תיק חדלות הפירעון שנפתח בבית-המשפט- בית-המשפט שבו הוגשה הבקשה ומספר התיק.
  • פרטי החייב ופרטי הנושה- שם מלא, מספר זהות או דרכון זר (אם אין תעודת זהות ישראלית), טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.
  • פרטי החובות- מועד יצירת החוב וסכום החוב, כפי שצויינו בבקשה שהוגשה לבית המשפט.

שלבי ההליך

 • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר להמשך טיפול במשרדי הממונה.
 • לאחר ההקלדה יישלח אישור לנושה באמצעות דוא"ל ומסרון (SMS), בצירוף מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.

חשוב לדעת

 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • על הפרטים והנתונים המופיעים בהעתק הבקשה המוגשת לממונה, להיות זהים לבקשה שהוגשה לבית-המשפט.
 • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • לסיוע בהגשת הבקשה לבית-המשפט ניתן לפנות למרכז המידע של בתי-המשפט בטלפון *3852.

הקלות בתקופת משבר הקורונה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים