מיד לאחר שנושה מגיש לבית-המשפט בקשה שיינתן נגד החייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), עליו להגיש העתק מהבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי)
מייצג של נושה נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון (ממוחשב) בלבד (המידע בדף זה). נושה שאינו מיוצג רשאי להגיש את ההעתק באופן מקוון או באופן ידני
הגשת העתק הבקשה אינה כרוכה בתשלום
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

מיד לאחר שנושה מגיש לבית-המשפט בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד חייב ובתוך 24 שעות, עליו להגיש העתק מבקשה זו לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).

 • מייצג של נושה, נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

טיפ
ניתן לאתר פרטים אודות תיק בית-המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" באתר הרשות השופטת.

למי ואיך פונים

מילוי והגשת העתק מהבקשה

 • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על התיבה "פתיחת הליכי חדלות פירעון".
 • בחלון שיפתח יש לבחור ב"בקשות לפתיחת הליכים ליחיד" ולאחר מכן ב"הגשת העתק בקשת נושה לצו פתיחת הליכים ליחיד".
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שמופיעות בטופס הממוחשב ולוודא כי, בין היתר, נמסרו הפרטים הבאים:
  • פרטי תיק חדלות הפירעון שנפתח בבית-המשפט שבו הוגשה הבקשה וכן את מספר התיק.
  • פרטי החייב ופרטי הנושה- שם מלא, מספר זהות או דרכון זר (אם אין תעודת זהות ישראלית), טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.
  • פרטי החובות- מועד יצירת החוב וסכום החוב, כפי שצויינו בבקשה שהוגשה לבית-המשפט.
  • פרטי עורך הדין המייצג (אם הנושה מיוצג)- מספר רישיון, שם מלא, טלפון נייד, כתובת המשרד, כתובת דוא"ל וייפוי כוח ערוך וחתום כדין.
 • לאחר הזנת הפרטים, יש לצרף, בפורמט PDF, העתק מהבקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה לבית-המשפט (הכוללת את כל המסמכים והנספחים).

שלבי ההליך

 • לאחר השליחה, יישלח אישור על ההגשה באמצעות דוא"ל ומסרון (SMS), בצירוף מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
שימו לב
אם הגשת העתק הבקשה לא נקלטה במערכת, תישלח על כך הודעת שגיאה בצירוף הנחיות להגשה חוזרת.

חשוב לדעת

 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • על הפרטים והנתונים המופיעים בהעתק הבקשה המוגשת לממונה, להיות זהים לבקשה שהוגשה לבית-המשפט.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים