מי שתביעתם לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, יכולים לבקש בדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם
בבדיקה מחדש עשויים להיבחן שוב גם אחוזי הנכות הרפואית והזכאות לקצבת נכות כללית, ותיתכן הפחתה בשיעוריהם

תקציר

מי שהגישו תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ותביעתם נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, יכולים לבקש בדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם.

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שתביעתם לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, ומעוניינים בבדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם.
שימו לב
את הבקשה לבדיקה חוזרת יכולים להגיש גם מקבלי קצבה חלקית שחלה החמרה במצבם אחרי שהגיעו לגיל פרישה.

שלבי ההליך

  • ניתן לבקש בדיקה מחדש אחרי שעברו 6 חודשים מהיום שנדחתה התביעה הקודמת או אושרה קצבה חלקית.
  • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים.
  • ניתן לחתום בטופס על הסכמה לקביעת רופא על סמך מסמכים בלבד וללא זימון התובע לבדיקה רפואית (למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם תידרש התייצבות של התובע לבדיקה).
  • מי שהוחמר מצבם, יצרפו אישורים רפואיים על ההחמרה.

חשוב לדעת

  • בבדיקה מחדש עשויים להיבחן שוב גם אחוזי הנכות הרפואית והזכאות לקצבת נכות כללית, ותיתכן הפחתה בשיעוריהם.
  • המוסד לביטוח לאומי גם רשאי ליזום בדיקה מחדש בתום 6 חדשים מהיום שבו נקבעה לתובעים הזכאות הקודמת.
  • אם התגלו עובדות שלא היו ידועות כאשר ניתנה ההחלטה הקודמת, והן עשויות להשפיע על קביעת הזכאות או שיעורה, רשאי המוסד להחליט מחדש בעניין הזכאות גם אם טרם חלפו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים