הקדמה:

מי שתביעתם לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, יכולים לבקש בדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם
כמו כן, ניתן לבדוק מחדש את הזכאות לקצבה בעקבות הוספת מבחן IADL הבודק את הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות משק הבית
בבדיקה מחדש עשויים להיבחן שוב גם אחוזי הנכות הרפואית והזכאות לקצבת נכות כללית, ותיתכן הפחתה בשיעוריהם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי שהגישו תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ותביעתם נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, יכולים לבקש בדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם.

טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שתביעתם נדחתה, או שאושרה להם קצבה חלקית, והם מעוניינים בבדיקה חוזרת בעקבות החמרה במצבם.
  • מי שנבחנה בעבר רק תלותם בפעולות היום-יום, ומעוניינים בבדיקה חוזרת בעקבות ההרחבה של מבחן התלות.

שלבי ההליך

  • מי שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מהיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו קצבה חלקית.
  • מי שמעוניין בבדיקה מחודשת בעקבות הוספת מבחן ה- IADL, יכול לפנות גם ללא החמרה במצבו הרפואי ובלי קשר לזמן שחלף מביצוע הערכת התלות הקודמת.
  • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים.
  • ניתן לחתום בטופס על הסכמה לקביעת רופא על סמך מסמכים בלבד וללא זימון התובע לבדיקה רפואית (למרות זאת, ייתכנו מקרים שבהם תידרש התייצבותו של התובע לבדיקה).
  • מי שהוחמר מצבו, יצרף אישורים רפואיים לגבי ההחמרה.

חשוב לדעת

  • בבדיקה מחדש עשויים להיבחן שוב גם אחוזי הנכות הרפואית והזכאות לקצבת נכות כללית, ותיתכן הפחתה בשיעוריהם.
  • המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש בתום 6 חדשים מהיום שבו נקבעה לאחרונה זכאותו של התובע.
  • אם התגלו עובדות שלא היו ידועות כאשר ניתנה ההחלטה הקודמת, והן עשויות להשפיע על קביעת הזכאות או שיעורה, רשאי המוסד להחליט מחדש בעניין הזכאות גם אם טרם חלפו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים