שאירים של נפגע/ת גזזת שנפטר/ה ממחלה שקשורה בטיפולים שעבר/ה יכולים להגיש תביעה למענק שאירים
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מגישי התביעה הם שאיריו של אדם שנפטר ממחלה שחלה בה בעקבות הקרנות שקיבל נגד גזזת, ומחלה זו מופיעה ברשימת המחלות שמפורטת בחוק.
 • השאירים הרשאים להגיש את התביעה:
  • מי שהיה בן/בת הזוג של הנפגע/ת בזמן הפטירה ולא נישא/ה שוב.
  • ילד/ה של נפגע/ת הגזזת - אם אין בן/בת זוג שזכאי/ת למענק.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה למענק שאירים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת
 • בטופס רושמים את פרטיהם של התובע/ת, של הנפגע/ה שנפטר/ה ושל הילדים.
 • יש לחתום בפני עורך דין או בפני מזכיר בית משפט על התצהיר המופיע בטופס.
 • לטופס יש לצרף מסמכים שעשויים לסייע בהוכחת התביעה, כגון:
  • מסמכים רפואיים (לגבי טיפולים, אשפוזים, ניתוחים וכו').
  • תמונות ומסמכים שמעידים על קבלת טיפול נגד מחלת הגזזת ומקום הטיפול.
 • את הטופס והמסמכים המצורפים סורקים ושולחים באחת מהדרכים הבאות:
 • התביעה תועבר אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת.
 • אם השם של נפגע/ת הגזזת שנפטר/ה עדיין לא מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תבדוק אם קיבל/ה טיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • אם שם הנפגע/ת מופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל/ה טיפול בהקרנות כמשמעותו בחוק, ועדה רפואית תקבע אם המחלה שממנה נפטר/ה נכללת ברשימת המחלות ובהתאם לכך, את זכאותם של השאירים למענק.
 • אם הזכאות תאושר, החלטת הוועדה תועבר לביטוח הלאומי שיבצע את התשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים