הקדמה:

שאיריו של נפגע גזזת שנפטר ממחלה הקשורה בטיפולים שעבר יכולים להגיש תביעה למענק שאירים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מגישי התביעה הם שאיריו של אדם שנפטר ממחלה שחלה בה בעקבות הקרנות שקיבל נגד גזזת, ומחלה זו מופיעה ברשימת המחלות שבחוק.
 • השאירים הרשאים להגיש את התביעה:
  • מי שהיה בן/בת זוג של הנפגע בזמן פטירתו ולא נישא בשנית.
  • ילדו של נפגע גזזת, בתנאי שאין בן זוג הזכאי למענק.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה למענק שאירים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת
 • בטופס רושמים את פרטיהם של התובע, המנוח וילדיו של המנוח.
 • יש לחתום בפני עורך דין או בפני מזכיר בית משפט על התצהיר המופיע בטופס.
 • לטופס יש לצרף מסמכים שעשויים לסייע בהוכחת התביעה, כגון:
  • כל מסמך רפואי (כגון מסמכים לגבי טיפולים רפואיים, אשפוזים או ניתוחים).
  • תמונות ומסמכים אישיים ואחרים המעידים על קבלת טיפול נגד מחלת הגזזת ומקום הטיפול.
 • את הטופס והמסמכים המצורפים מגישים ללשכת הבריאות הסמוכה לאיזור מגוריו של מגיש התביעה.
 • לשכת הבריאות תעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת.
 • אם שמו של המנוח עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם קיבל טיפול בהקרנות כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • אם שמו של המנוח מופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנות כמשמעותו בחוק, תכונס ועדה רפואית שתקבע אם המחלה שממנה נפטר המנוח נכללת ברשימת המחלות המפורטות בחוק, ובהתאם לכך, את זכאותם של השאירים למענק.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים