הקדמה:

שאירים של נפגע/ת גזזת שנפטר/ה ממחלה שמפורטת בחוק זכאים למענק חד-פעמי
המענק עשוי להינתן גם לשאירים של נפגע/ת שלא הגיש/ה תביעה לתגמול לפני שנפטר/ה


שאירים של נפגע/ת גזזת שנפטר/ה מאחת מהמחלות שמפורטות בחוק (בהתאם לקביעה של ועדה רפואית) זכאים למענק חד-פעמי.

שיעורי המענק

 • המענק משולם לזכאים בהתאם למצבם המשפחתי:
  • בן/בת זוג עם ילדים (ראו הגדרת ילד) זכאי/ת למענק בשיעור של קצבה חודשית מלאה לנפגע כפול 36 - 110,676 ₪ נכון ל-2023.
  • בן/בת זוג ללא ילדים זכאי/ת למענק בשיעור60% מהמענק של בן/בת זוג עם ילדים - 66,406 ₪ נכון ל-2023.
  • ילדים של נפגע/ת ללא בן/בת זוג זכאי/ת זכאים גם הם למענק בשיעור60% - 66,406 ₪ נכון ל-2023.
 • לשיעורי המענקים בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • שאירים של נפגע/ת גזזת:
  • מי שהיו בני הזוג של הנפגעים בזמן פטירתם ולא נישאו בשנית.
  • ילדיהם של הנפגעים אם אין בני זוג שזכאים למענק.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות