שאירים של נפגע/ת גזזת שנפטר/ה ממחלה שמפורטת בחוק זכאים למענק חד-פעמי
השאירים עשויים לקבל את המענק גם אם נפגע/ת הגזזת לא הגיש/ה תביעה לתגמול לפני שנפטר/ה


שאירים של נפגע/ת גזזת שנפטר/ה מאחת מהמחלות שמפורטות בחוק (בהתאם לקביעה של ועדה רפואית) זכאים למענק חד-פעמי.

מי זכאי?

  • שאירים של נפגע/ת גזזת:
    • מי שהיו בני הזוג של הנפגעים בזמן פטירתם ולא נישאו בשנית.
    • ילדיהם של הנפגעים אם אין בני זוג שזכאים למענק.

שיעורי המענק

  • בן/בת זוג עם ילדים (ראו הגדרת ילד) זכאי/ת למענק בסך 116,886 ₪ נכון ל-2024.
  • בן/בת זוג ללא ילדים זכאי/ת למענק בסך 70,131 ₪ נכון ל-2024.
  • אם אין בן/בת זוג שזכאי/ת למענק, ילד/ה של הנפגע/ת זכאי/ת למענק בסך 70,131 ₪ נכון ל-2024.
  • לשיעורי המענקים בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות