הקדמה:

שאיריו של נפגע גזזת שנפטר ממחלה הנכללת בחוק, זכאים למענק חד-פעמי
מענק שאירים ניתן גם כאשר הנפטר לא הגיש תביעה בעודו בחיים


שאיריו של נפגע גזזת שוועדה רפואית קבעה כי נפטר מאחת המחלות המנויות בחוק, זכאים למענק חד-פעמי.

 • המענק משולם לזכאים בהתאם למצבם המשפחתי:
  • בן זוג שיש עמו ילדים (ראו הגדרת ילד) יקבל מענק בשיעור של 25% מהשכר הממוצע במשק כפול 36, כלומר 94,959 ש"ח נכון ל- 2021.
  • בן זוג שאין עמו ילדים יקבל מענק בסכום השווה ל-60% מהסכום שצויין בסעיף הראשון - 56,975 ש"ח (נכון לשנת 2021).
  • ילדים של הנפגע, באין בן זוג זכאי יקבלו גם הם מענק בסכום השווה ל-60% מהסכום שצויין בסעיף הראשון - 56,975 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • לשיעורי המענקים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מי זכאי?

 • שאיריו של נפגע גזזת שהוועדה הרפואית קבעה כי המחלה שממנה נפטר נכללת ברשימת המחלות המנויות בחוק:
  • מי שהיה בן/בת זוג של הנפגע בזמן פטירתו ולא נישא בשנית.
  • ילדו של נפגע גזזת, בתנאי שאין בן זוג הזכאי למענק.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מענק שאירים ניתן גם כאשר הנפטר לא הגיש תביעה בעודו בחיים.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות