הקדמה:

כל מי שנחשפו לפגיעה שנגרמה לאדם שמונה לו אפוטרופוס, יכולים להגיש תלונה לאפוטרופוס הכללי
התלונה יכולה להיות מוגשת נגד האפוטרופוס של האדם, אדם אחר או גופים שונים כגון בנקים, קופות חולים וכו'
לא יטופלו תלונות לגבי מקרים שנמצאים בבירור בבית משפט, או שכבר הוכרעו על-ידי בית המשפט
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכללי

כל מי שנתקלו בפגיעה מכל סוג באדם שמונה לו אפוטרופוס, יכולים להגיש תלונה בגין הפגיעה לאפוטרופוס הכללי.

דוגמה
 • ניצול לרעה של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • ניצול לרעה של רכושו של אותו אדם.
 • תפקוד לקוי של האפוטרופוס באופן שיש בו כדי לפגוע בשלומו או ברכושו של האדם.
 • התנהלות לקויה של אדם או גורם אחר, כגון רשות ציבורית, קופת חולים, בנק ועוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם רשאי להגיש את התלונה.
שימו לב
 • לא ניתן להגיש תלונה אם:
  • התלונה עוסקת בעניין שנמצא בבירור בבית המשפט או שכבר הוכרע על-ידי בית המשפט.
  • התלונה היא תלונה חוזרת שכבר התבררה ונענתה לגופה.

שלבי ההליך

הגשת התלונה

 • ניתן להגיש את התלונה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס פנייה מקוון
  • בדואר אלקטרוני:
  • בפקס: 02-6468066
  • בדואר, לכתובת: מערך הפיקוח על האפוטרופוסים - יחידת פניות הציבור, רחוב יפו 216, בניין שערי העיר, ירושלים.
 • יש לציין בתלונה את הפרטים הבאים:
  • פרטי האדם שמונה לו אפוטרופוס (שהפנייה מוגשת עבורו)- שם מלא ומספר תעודת זהות.
  • פרטים ליצירת קשר- מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר פקס או כתובת מלאה למשלוח דואר, כולל מיקוד.
  • נושא ומהות התלונה, שינוסחו באופן תמציתי וברור, תוך ציון הפרטים הרלוונטיים לצורך הטיפול בפנייה.
 • אם ישנם מסמכים התומכים בתלונה, יש לצרף אותם.
 • תלונה שמתייחסת למקרה שאירע לפני למעלה משנה תיבדק רק אם תימצא הצדקה מיוחדת לכך. לכן אם סבורים שקיימת הצדקה מיוחדת לבדיקה, יש לפרט מהי.

הטיפול בתלונה

 • בתוך 5 ימים מהיום שבו התלונה תתקבל, תישלח לפונים הודעה על קבלתה, שיפורטו בה מספר התיק שהוקצה לתלונה ועדכון ראשוני לגבי הבירור.
 • אם המענה יתעכב, הפונים יקבלו עדכון על כך.
 • לאחר קבלת התלונה יבדקו אם הנושא נמצא באחריות מערך הפיקוח, ואם מדובר במקרה שנדון בבית משפט.
 • אם חסרים פרטים לצורך הטיפול בפנייה, הפונים יתבקשו להשלים אותם.
 • עם סיום הטיפול בתלונה תישלח לפונים תשובה (לרוב תוך 45 ימים מיום קבלת הפנייה). בפניות מורכבות שדורשות זמן טיפול ארוך יותר, הפונים יעודכנו על כך.

חשוב לדעת

גורם ממשל

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים